ROZEZNANIE RYNKU nr 1/POWR/2021/Rc

Zamawiający realizujący Projekt „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia ofert na realizację zamówienia dotyczącego  usługi eksperckiej – realizacja zadań Eksperta Niezależnego -członka Komisji Oceny Biznesplanów tj. ocena merytoryczna składanych przez Uczestników Projektu  wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej.

Zapoznaj się z treścią rozeznania

Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną