Rozeznanie rynku nr 1/S/2022/RR

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich realizująca Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę polegającą na wykonaniu dwóch stron internetowych w związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ”.

Zapoznaj się z treścią rozeznania rynku

Załącznik nr 1 – formularz cenowy

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną