ROZEZNANIE RYNKU NR 6/POWR/2021/RR

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich realizująca Projekt „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia „Pozyskanie i obsługa klienta” dla uczestników projektu. Oferent proszony jest o wskazanie ceny brutto za przeprowadzenie jednej godziny szkolenia oraz cenę brutto za realizację szkolenia zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Zapoznaj się z treścią rozeznania rynku

Załącznik nr 1 – formularz cenowy

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną