Rozpoczynamy nabór biznesplanów

Nabór prowadzony jest w sposób ciągły i skierowany jest do podmiotów, które zostały zakwalifikowane do wsparcia służącego opracowaniu biznesplanów i uzyskania środków finansowych na uruchomienie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej – czyli podmiotów, które przeszły pozytywnie I etap rekrutacji (https://owes.instytutsprawobywatelskich.pl/dzieje-sie/dotacje-na-tworzenie-miejsc-pracy-subregion/https://owes.instytutsprawobywatelskich.pl/dzieje-sie/dotacje-na-tworzenie-miejsc-pracy-subregion/).

Podmioty te mogą wnioskować o wsparcie finansowe na uruchomienie miejsc pracy oraz o wsparcie finansowe pomostowe (wniosek o wsparcie finansowe pomostowe należy złożyć wraz z wnioskiem o wsparcie na utworzenie miejsc pracy).

Dodatkową formą wsparcia (o którą nie trzeba wnioskować) jest wsparcie pomostowe doradcze, a dla nowych przedsiębiorstw społecznych – mentoring świadczony przez Indywidualnego Doradcę Przedsiębiorstwa Społecznego.

Wnioski należy składać w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera (liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego) w siedzibie Instytutu Spraw Obywatelskich przy ul. Pomorskiej 40, 91-408 w Łodzi (biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, zaś w poniedziałki i środy w godzinach 8:00-18:00) oraz elektronicznej (w formie plików edytowalnych) na adres: centrumklucz@instytut.lodz.pl.

Zapoznaj się z regulaminem przyznawania wsparcia:

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego oraz pomostowego (pdf)

Skorzystaj ze wzorów dokumentów:

załącznik 1. Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (docx)
załącznik 2. Wzór biznesplanu (docx)
załącznik 2a. Wzór biznesplanu – część finansowa (xls)
załącznik 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy (xls)
załącznik 4. Wzór zestawienia zatrudnienia (docx)
załącznik 5. Oświadczenie osoby zatrudnianej (docx)
załącznik 6. Wniosek o podstawowe wsparcie pomostowe (docx)
załącznik 7. Wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe (docx)
załącznik 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls)
załącznik 9. Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (docx)
załącznik 10. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z kryteriami oceny (docx)
załącznik 11. Karta oceny formalnej (pdf)
załącznik 12. Karta oceny merytorycznej (pdf)
załącznik 13. Wykaz kluczowych sfer rozwoju i branż (docx)
załącznik 14. Wzór oświadczenia o stanie zatrudnienia (docx)
załącznik 15. Wzór oświadczenia o stanie zatrudnienia w dniu podpisania umowy (docx)
załącznik 16. Wzór oświadczenia o wzroście liczby miejsc pracy netto (docx)

Pobierz komplet dokumentów.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną