Rozstrzygnięcie II edycji konkursu „Pakiet dla społecznych rakiet”

Rozstrzygnęliśmy drugą edycję konkursu „Pakiet dla społecznych rakiet”

Zobacz listę rankingową wniosków

Zwycięzcom gratulujemy 🙂

Przypominamy, że wszystkie organizacje chcące wzmocnić swój potencjał oraz grupy nieformalne, które zastanawiają się nad utworzeniem stowarzyszenia czy fundacji, mogą korzystać z wielu innych form wsparcia w ramach Centrum KLUCZ, w tym przede wszystkim z doradztwa prawnego, księgowo-finansowego i biznesowego.

Zobacz ofertę wsparcia Centrum KLUCZ

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną