Rusza 13. edycja Konkursu [eS] na Najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku

Rusza trzynasta edycja Konkursu (eS) na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. Konkurs (eS) to inicjatywa, która od wielu lat nagradza przedsiębiorstwa, które charakteryzuje sukces wynikający z połączenia działalności gospodarczej z zaangażowaniem na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

Zachęcamy do udziału w konkursie wszystkie firmy społeczne, które:

 • Działają na rynku co najmniej 2 lata.
 • Sukcesywnie łączą działalność gospodarczą z realizacją celów społecznych.
 • Stosują wysokie standardy etyki biznesu i dbałości o pracowników.

Udział w Konkursie mogą wziąć następujące podmioty:

 • Organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące aktywnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
 • organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej na podstawie odrębnych właściwych przepisów prawa;
 • spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
 • spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące zakład aktywności zawodowej;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 • Udział w Konkursie mogą wziąć podmioty, które są zarejestrowane od co najmniej 24 miesięcy i zamknęły co najmniej dwa lata obrotowe.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia do konkursu dokonuje podmiot samodzielnie, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konkursu. Zgłoszenie należy przesłać do 15 sierpnia 2024 r.

Przewidywane nagrody:

Dla Laureatów Konkursu przewidywane są nagrody:

 • Nagroda Główna: tytuł Najlepszego przedsiębiorstwa społecznego roku oraz 15.000 zł.
 • Nagroda im Henryka Wujca: w wysokości 5.000 zł.
 • Nagroda Publiczności: podmiot, który zwycięży w tej kategorii otrzyma nagrodę ufundowaną w ramach zbiórki.

Poznaj podmioty, które wzięły udział w konkursie – i które z dumą wspieramy:

6. edycja konkursu: Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca” oraz Spółdzielnia Socjalna FADO – Wyróżnienia TISE

8. edycja konkursu: Fundację Ostoja im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna – Finalista

11. edycja konkursu: pani Kazimiera Frączak, liderka Spółdzielni socjalnej Promyk Nadziei – Nagroda Specjalna – Wyróżnienie Honorowe za wybitne osiągnięcia w rozwoju przedsiębiorczości społecznej


Skorzystaj ze wsparcia doradców podczas przygotowywania formularza zgłoszeniowego:

powiaty: łaski, łódzki-wschodni

Ilona Sobul

ilona.sobul@instytut.lodz.pl

tel. 602 536 972

powiaty: opoczyński, rawski

Marek Patyk

Marek Patyk

marek.patyk@instytut.lodz.pl

tel. 519 300 641

powiat pabianicki

Anna Zajda-Czapińska

anna.zajda@instytut.lodz.pl

tel. 519 300 639

powiaty: tomaszowski i zduńskowolski

Małgorzata Stępień-Dudek

Małgorzata Stępień-Dudek

malgorzata.stepien@instytut.lodz.pl

tel. 790 306 686

m. Łódź

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną