Rusza II edycja dofinansowania na szkolenia zawodowe dla przedsiębiorstw społecznych

Uruchamiamy II edycję wsparcia na szkolenia i kursy doskonalące dla przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych. Będzie można pozyskać do 3.600 zł na wybrane szkolenie rozwijające kompetencje pracodawcy i jego pracowników. Nabór wniosków potrwa od 15 do 30 kwietnia.

Dziś bardziej niż kiedyś pracodawcy wymagają od swoich pracowników łączenia wielu kompetencji i elastyczności w wykonywaniu powierzanych im obowiązków. Przedsiębiorcy społeczni, zapytani o potrzebę szkoleń i kursów zawodowych, bez wahania wymieniają te, które zwiększyłyby atrakcyjność oferowanych przez nich produktów i usług. Konkurs jest odpowiedzią na wyzwania, z którymi się mierzą i ma stanowić realne wsparcie w rozwijaniu kompetencji pracowników sektora ekonomii społecznej.

Najważniejsze informacje dotyczące konkursu

CO?
Konkurs na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw społecznych z terenu 7 powiatów łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego oraz zduńskowolskiego.

DLA KOGO?
przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych mających status przedsiębiorstwa społecznego a dokładniej: jego kadry zarządzającej i pracowników.

NA CO?

  • szkolenia i kursy umożliwiające rozwój umiejętności zawodowych,
  • szkolenia i kursy umożliwiające rozwój kompetencji miękkich.

ILE MOŻNA POZYSKAĆ?
Do 1.800 zł na 1 szkolenie, maksymalna kwota dofinansowania dla 1 Wnioskodawcy wynosi 3.600 zł.

CO NALEŻY ZŁOŻYĆ RAZEM Z WNIOSKIEM?
3 oferty cenowe dotyczące wybranego szkolenia.

CO TO JEST INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA?
Indywidualny Plan Działania (IPD) – jest narzędziem wspierającym w określeniu pożądanych na danym stanowisku pracy kompetencji i pomaga wyznaczyć kierunki rozwoju zawodowego. Jeśli nie masz IPD, skontaktuj się jak najszybciej z nami.

ILE WNIOSKÓW MOŻNA ZŁOŻYĆ?
Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wydrukowany i podpisany przez Wnioskodawcę 1 egzemplarz formularza wraz z załącznikami w wersji papierowej należy przesłać pocztą lub dostarczyć na adres:
Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich
ul. Pomorska 40; 91-408 Łódź
z dopiskiem: Konkurs „Dofinansowanie do szkoleń”.
UWAGA: liczy się data dostarczenia wniosku, a nie data stempla pocztowego.

KIEDY SKŁADAĆ WNIOSKI?
Nabór trwa od 15 do 30 kwietnia 2020 r.

Z KIM ROZMAWIAĆ W SPRAWIE KONKURSU?
Justyna MatusiakJeśli macie jakieś pytania w sprawie konkursu kontaktujcie się z Justyną Matusiak: adres e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl, numer tel. 512 034 254.

 

 

 

Dokumentacja konkursowa

  1. Zasady dofinansowania
  2. Wzór formularza konkursowego
  3. Wzór karty oceny
  4. Wzór umowy
  5. Wzór sprawozdania z realizacji szkolenia/kursu
  6. Definicja przedsiębiorstwa społecznego

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną