Rusza program Przedsiębiorstwo Społeczne Plus! [spotkania]

Od dnia 14.06.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. do godz. 12:00 trwa nabór wniosków w konkursie „Przedsiębiorstwo Społeczne Plus”.

Program „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025

Podstawowe informacje:

 • termin składania wniosków: do 30.06.2023 r. do godz. 12.00,
 • dostępne są 3 instrumenty wsparcia (możliwe do wykorzystania są wszystkie trzy),
 • kwota dotacji: Instrument 1 – Wsparcie zatrudnienia: do 1200 zł na jednego pracownika miesięcznie, na maksymalnie 5 pracowników; maksymalna wartość dofinansowania: 1200 zł x liczba pracowników x liczba miesięcy (okres kwalifikowalności wsparcia);
 • kwota dotacji: Instrument 2 – Wsparcie bieżące: do 50 tys. zł. (pokrycie kosztów stałych);
 • kwota dotacji: Instrument 3 – Wsparcie reintegracji: do 12 tys. zł na jednego pracownika, maksymalnie 36 tys. zł;
 • okres realizacji: od dnia ogłoszenia naboru wniosków do 31 grudnia 2023 r.;
 • wkład własny: nie jest wymagany;
 • o dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa społeczne (PS) lub podmioty ekonomii społecznej, które przekształcą się w PS do 01.09.2023 r.

Więcej informacji na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej.

Zapoznaj się z wzorem wniosku.

Zapraszamy na spotkania informacyjno-doradcze

W związku z tym, że zaproponowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej program jest nowym źródłem finansowania działań organizacji pozarządowych – zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno-doradczych, podczas których:

 • dowiesz się, o co chodzi ze statusem przedsiębiorstwa społecznego,
 • poznasz dokładnie zasady Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025,
 • poznasz zasady oceny formalnej i merytorycznej wniosków, w tym kryteria strategiczne oraz sposób określania maksymalnej dostępnej kwoty dotacji,
 • dowiesz się, jakie swoje działania możesz zrealizować dzięki wsparciu Programu.

WAŻNE: kolejne nabory w programie będą ogłaszane w 2024 i 2025 r. – zapraszamy do zapoznania się z założeniami w celu włączenia programu do planów działań w kolejnych latach.

Poniżej prezentujemy listę spotkań wraz z planowanym miejscem:

 • 22.06.2023 r., godz. 15.00, miejsce: biuro Instytutu Spraw Obywatelskich (ul. Pomorska 40, Łódź; lewa oficyna; salka na I półpiętrze). Spotkanie poprowadzi Karolina Fijołek-Głowacka (doradczyni biznesowa w Centrum KLUCZ). 

Spotkanie potrwa ok. 2 godzin.

Jak się zapisać?

Aby się zgłosić należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Na zgłoszenia czekamy najpóźniej 1 dzień roboczy przed spotkaniem.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Dla kogo?

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatów: pabianickiego, opoczyńskiego, łódzkiego-wschodniego, tomaszowskiego, łaskiego, zduńskowolskiego, rawskiego – bez względu na rodzaj prowadzonej działalności.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z Łodzi, które prowadzą działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną i/lub działalność gospodarczą).


Więcej informacji o spotkaniach oraz programie udzielają:

Dla organizacji pozarządowych z Łodzi, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzą aktywnie działalność odpłatną:

Dla organizacji pozarządowych z jednego z 7 powiatów województwa łódzkiego: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego:

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Małgorzata Stępień-Dudek

Małgorzata Stępień-Dudek

malgorzata.stepien@instytut.lodz.pl

tel. 790 306 686

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną