Rusza program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” [spotkanie]

Od 27.06.2024 r. do 17.07.2024 r. do godz. 12:00 trwa nabór wniosków w konkursie „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!”.

Program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!”

Podstawowe informacje:

 • termin składania wniosków: do 17.07.2024 r. do godz. 12.00,
 • dostępne są 4 instrumenty wsparcia (możliwe do wykorzystania są wszystkie cztery),
 • kwota dotacji: Instrument 1 – Wsparcie zatrudnienia: do 1500 zł na jednego pracownika miesięcznie, na maksymalnie 4 pracowników; maksymalna wartość dofinansowania: 1500 zł x liczba pracowników x liczba miesięcy (okres kwalifikowalności wsparcia od 01.01 do 31.12.2024 r.);
 • kwota dotacji: Instrument 2 – Wsparcie PS w realizowaniu usług społecznych: do 30 tys. zł;
 • kwota dotacji: Instrument 3 – Wsparcie bieżące: do 30 tys. zł;
 • kwota dotacji: Instrument 4 – Wsparcie reintegracji: do 12 tys. zł na jednego pracownika, maksymalnie 36 tys. zł.
 • W ramach wszystkich instrumentów wsparcia kwalifikowane będą wydatki poniesione przez PS od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
 • wkład własny: nie jest wymagany;
 • o dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa społeczne (PS) posiadające status PS nadany przez wojewodę najpóźniej w dniu składania wniosku.

Więcej informacji na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej.


Zapraszamy na spotkanie doradcze

Spotkanie odbędzie się 09 lipca 2024 r. (wtorek) o godz. 16.00 (spotkanie potrwa ok. 1,5 h). Spotkanie odbędzie się w formie on-line na platformie ZOOM.

W związku z tym, że zaproponowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program finansowania działań przedsiębiorstw społecznych uległ zmianie od 2023 roku – zapraszamy do udziału w spotkaniu doradczym, podczas którego:

 • poznasz dokładnie zasady Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!”,
 • poznasz zasady oceny formalnej i merytorycznej wniosków
 • dowiesz się, jak wyliczyć maksymalną dostępną kwotę dotacji,
 • dowiesz się, jakie swoje działania możesz zrealizować dzięki wsparciu Programu.

Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorstwa społeczne z powiatów: pabianickiego, opoczyńskiego, łódzkiego-wschodniego, tomaszowskiego, łaskiego, zduńskowolskiego, rawskiego, m. Łodzi.

Jak się zapisać?

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Na zgłoszenia czekamy do 08.07.2024 r. do godz. 13.00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Więcej informacji o spotkaniu udziela

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281


Spotkanie poprowadzi

Karolina Fijołek

Certyfikowany doradca biznesowy. Ukończyła kurs trenerski I stopnia. Z Instytutem Spraw Obywatelskich związana od 2013 r., głównie z OWES, m.in. w ramach projektów „BYĆ i MIEĆ – wsparcie przedsiębiorczości społecznej w województwie łódzkim” i „OWES INSPRO – rozwiązania ponadnarodowe”. Od 2016 r. w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Instytutu Spraw Obywatelskich jako doradca ogólny i biznesowy pracuje z organizacjami, które wstąpiły na drogę działalności ekonomicznej i wspiera je w dzielnym podążaniu tym szlakiem. Doradza co robić, by organizacje działały sprawnie i rosły w siłę. Członkini Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną