Ruszają nabory wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W poszczególnych Powiatowych Urzędach Pracy w województwie łódzkim ruszają nabory wniosków o dofinansowanie podnoszenia kompetencji pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Sprawdziliśmy dla Was, gdzie i kiedy można składać wnioski.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Według wortalu służb zatrudnienia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

O Krajowym Funduszu Szkoleniowym w pigułce mogliście u nas przeczytać już jakiś czas temu.

Kiedy ruszają dofinansowania?

(Stan informacji na dzień 02.06.2020; tabela będzie aktualizowana na bieżąco)

Urząd Pracy Termin wydawania i przyjmowania wniosków Gdzie szukać informacji o naborze?
PUP Opoczno 27-31.01.2020 Kryteria przyznawania środków z KFS oraz wniosek wraz z złącznikami jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
Bliższe informacje dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie ul. Rolna 6  w pok. 009 lub telefonicznie 44 755-51-00 wew. 091.Wniosek wraz z załącznikami dostępny w dziale Dokumenty do pobrania, w zakładce pracodawcy i przedsiębiorcy.
PUP Łódź 12-14.02.2020; przewidywana data rozpatrzenia wniosków do 15.05.2020 Formularz wniosku do pobrania wraz z załącznikami

Wniosek wraz z załącznikami dostępny w dziale Dokumenty do pobrania, w zakładce pracodawcy i przedsiębiorcy.

PUP Zduńska Wola od 08.06.2020 do 15.06.2020 Szczegóły odnośnie KFS znajdują się na stronie PUP

Tel. nr 511 413 469;  43 823 23 27 wew. 257
zgłoszenia osobiste: Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 4, 98-220 Zduńska Wola, pokój nr 2

PUP Pabianice Terminy naborów:

 1. 04.02.2020r. –  14.02.2020r.
 2. 02.03.2020r. – 13.03.2020r.
 3. 06.04.2020r. – 17.04.2020r.
 4. 04.05.2020r. – 15.05.2020r.

W przypadku wyczerpania środków finansowych, poszczególne terminy mogą zostać odwołane, co zostanie zamieszczone na stronie internetowej.
W przypadku niewykorzystania limitu przyznanych środków finansowych, informacje o uruchomieniu kolejnych naborów będą zamieszczane na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Strona główna PUP Pabianice

 

Wnioski są dostępne od 29.01.2020r. na stronie internetowej PUP Pabianice w zakładce: „Dokumenty do pobrania

PUP Rawa Mazowiecka spotkanie informacje odbędzie się w dniu 20.02.2020 r. w siedzibie PUP w Rawie Mazowieckiej
ul. 1-go Maja 1A w godz. 10.00 – 12.00  pokój 15.Tematy spotkania:

 • Oferta Polskiej  Fundacji Przedsiębiorczości w zakresie pożyczek unijnych na rozwój i inwestycje mikro, małych i średnich firm z województwa łódzkiego w ramach Inicjatywy JEREMIE
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2020 roku – Priorytety MRPiPS i RRP
 • Oferta Powiatowego Urzędu Pracy
 • Zatrudnianie cudzoziemców w ramach oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie lub drogą elektroniczną do dnia 18.02.2020 r.

Osoba do kontaktu:
Bożena Kaczmarek: b.kaczmarek@puprawa.pl
tel. (46) 8144051 wew. 262

 Szczegóły odnośnie KFS  dostępne na stronie PUP.

 

PUP Tomaszów Mazowiecki od 03.02.2020 r. do 14.02.2020 Szczegóły odnośnie KFS dostępne na stronie PUP.  

 Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • osobiście: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 215
 • telefonicznie: (44) 724-68-64,(44) 724-62-82 w. 26, 51
 • email: szkolenia@puptomaszow.pl

Wnioski ukażą się w dziale Dokumenty do pobrania, w zakładce pracodawcy i przedsiębiorcy.

PUP Łódź Wschód od 10.03.2020 r. do 13.03.2020 Szczegóły dotyczące KFS dostępne na stronie PUP.

Wnioski ukażą się w dziale Dokumenty do pobrania, w zakładce pracodawcy i przedsiębiorcy

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną