Ruszamy z nowym projektem! 1(00) % wsparcia dla 3 sektora

Celem projektu „1(00)% wsparcia dla 3 sektora” jest budowanie stabilności i niezależności finansowej fundacji i stowarzyszeń w Polsce poprzez opracowanie i wdrożenie narzędzi, które pozwolą organizacjom pozarządowym posiadającym status organizacji pożytku publicznego pozyskiwać świadomych darczyńców 1%.

Projekt ma zasięg ogólnopolski i jest skierowany do wszystkich organizacji posiadających status OPP, w szczególności zaś do organizacji, które do tej pory miały niższe przychody z 1%, organizacji, którym trudniej jest prowadzić skuteczne kampanie, między innymi ze względu na brak środków na promocję, czy ze względu na specyfikę prowadzonych działań (przykładowo organizacje strażnicze).

Część działań (kampania spotowa) skierowana jest także do podatników, by w sposób świadomy przekazywali OPP 1% podatku.

Realizacja projektu pomoże organizacjom poznać nowe zasady przekazywania 1%, które zaczną obowiązywać w 2016 roku. Uzyskają one dostęp do bezpłatnych narzędzi, które pozwolą im na przygotowanie przekazów kierowanych do odbiorców swoich działań, by Ci wspierali ich 1%. Innowacją w projekcie jest miedzy innymi to, że duży akcent zostanie położony na budowanie przez organizacje, którym przekazuje się 1% podatku, trwałej i stabilnej relacji z darczyńcami. Pozwoli to na tworzenie przez organizacje podstaw do rozwijania stabilności finansowej nieuzależnionej tylko od grantów czy od jednorazowych przekazów z PIT.

W ramach projektu planowane jest:

  • Przygotowanie raportu, w którym w przystępnej formie zawarta będzie jakościowa analiza mechanizmu 1%, planowanych zmian oraz trendów i wytycznych dla organizacji.
  • Zostanie przygotowany Bank Wiedzy o 1%, gdzie znajdą się najbardziej przydatne, praktyczne informacje istotne z punktu widzenia III sektora na temat mechanizmu 1%, a także budowania długotrwałych relacji z darczyńcami. W Banku Wiedzy znajdą się między innymi narzędzia przydatne przy tworzeniu kampanii 1% np. banery, hasła fundraisingowe (FR), które organizacje w sposób łatwy będą mogły dostosować do swoich potrzeb i bezpłatnie wykorzystywać w kampaniach FR. Otrzymają one także manuale i videocasty, w których przygotowane zostaną informacje, jak krok po kroku przygotować kampanię 1% w nowych realiach, jak utrzymać i rozwijać relacje z osobami przekazującymi 1%, by stali się oni świadomymi i regularnymi darczyńcami.
  • Zostanie zorganizowany kongres podsumowujący rezultaty projektu z udziałem specjalistów i przedstawicieli OPP, instytucji publicznych.

Projekt w sposób bezpośredni przyczyni się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich. Kondycja finansowa organizacji jest jedną z podstawowych kwestii warunkujących sprawne i skuteczne działanie. Jest ona wskazywana jako jedna z najważniejszych w III sektorze.

Projekt dofinansowywany ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną