Ruszył projekt „Ekonomia Społeczna w Biznesie”

Centrum OPUS w związku z realizacją projektu „Ekonomia Społeczna w biznesie” przygotowuje folder promujący ofertę biznesową łódzkich podmiotów ES. Materiał trafi bezpośrednio do 500 łódzkich przedsiębiorców w okresie październik–grudzień, jako prezentacja działań łódzkich PES. Celem projektu jest zaprezentowanie środowisku łódzkiego biznesu możliwości współpracy pomiędzy Państwa organizacjami a ich firmami.

Jak znaleźć się w folderze?

Jeżeli chcą Państwo zaprezentować działanie Waszego przedsiębiorstwa musza Państwo:

  1. Wypełnić formularz prezentujący ofertę PES, który znajdą go Państwo w załączniku do korespondencji lub na stronie www.opus.org.pl/ES_w_biznesie
  2. Przesłać go na adres opus@opus.org.pl w terminie do 10 lipca 2015

Realizatorzy projektu zastrzegają, że do folderu trafią oferty, które spełnią następujące kryteria:

  1. Oferta skierowana jest do biznesu
  2. Zaprezentowana oferta jest już dostępna dla partnerów biznesowych
  3. Zaprezentowana oferta jest konkretna i czytelna
  4. Formularze złożone zostały w terminie do 10 lipca 2015
  5. Kryterium dodatkowe – doświadczenie we współpracy z biznesem

Osobami do kontaktu w związku z prezentacją oferty są:

Łukasz Waszak: lwaszak@opus.org.pl

Milena Nowak: mnowak@wsparciespoleczne.pl

Projekt realizuje Centrum Promocji i Rozwoju inicjatyw Obywatelskich OPUS wraz ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne  „Ja,Ty,My” przy wsparciu ze środków samorządu Województwa Łódzkiego w ramach dotacji Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną