Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa biznesowego!

Poszukujesz nowych źródeł finansowania dla organizacji? Chcesz wytyczyć nowe kierunki Waszych działań? Chcesz lepiej zarządzać zespołem? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa biznesowego w zakresie rozwijania swojej organizacji. 

Poznaj tematykę doradztw i dowiedz się, dlaczego warto z nich skorzystać

 1. Jak przygotować wniosek o dofinansowanie z funduszy publicznych?

Podczas doradztwa  pozyskasz kluczową wiedzę i umiejętności związane z przygotowaniem oferty realizacji zadania publicznego, np. w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

Korzyści dla Ciebie:

 1. Masz skonkretyzowany pomysł na projekt.
 2. Wiesz, jak wypełnić formularz wniosku o dofinansowanie.
 3. Znasz kluczowe zasady zwiększające szanse na dofinansowanie.

2. Jak pozyskać nowe źródła finansowania?

Doradztwo pomoże Ci znaleźć nowe sposoby pozyskiwania funduszy. Wykorzystać mocne strony organizacji do dywersyfikacji jej budżetu. Doradztwo prowadzone przy wykorzystaniu kart Business Model Poker.

Korzyści dla Ciebie:

 1. Masz nowe pomysły na pozyskiwanie funduszy.
 2. Wiesz, jak dotrzeć szerszego grona klientów.
 3. Potrafisz usprawnić model pozyskiwania funduszy swojej organizacji

3. Jak wykorzystać coaching w pracy?

Doradztwo pomoże Ci włączyć coaching do swojego stylu pracy. Wyposaży Cię w proste i użyteczne narzędzia pracy. Ułatwia wyrobienie nawyków i sposobów działania przydatnych w codziennych sytuacjach w miejscu pracy.

Korzyści dla Ciebie:

 1. Rozumiesz i stosujesz w praktyce podstawowe narzędzia coachingowe.
 2. Potrafisz wykorzystać coaching do wspierania współpracowników w osiąganiu lepszych wyników.
 3. Poprzez systematyczne praktykowanie coachingu w pracy, zwiększasz zaangażowanie i samodzielność współpracowników.

4. Jak efektywniej zarządzać zespołem?

Doradztwo pomoże Ci zwiększyć jakość współpracy w organizacji. Doradztwo uwzględnia polską specyfiką kulturową wpływającą na pracę zespołową w podmiotach ekonomii społecznej.

Korzyści dla Ciebie:

 1. Rozróżniasz i potrafisz wykorzystać w praktyce zespoły projektowe, funkcyjne i zarządcze.
 2. Celnie diagnozujesz problemy związane z funkcjonowaniem zespołu i podejmujesz skuteczne interwencje.
 3. Budujesz klimat sprzyjający pracy zespołowej – poprzez własne zachowania oraz promowanie takich zachowań w pracy zespołu.

5. Jak opracować strategię organizacji?

Doradztwo pomoże Ci wypracować i zwizualizować wizję, model biznesowy oraz strategię działania organizacji.

Korzyści dla Ciebie:

 1. Znasz mocne strony swojej organizacji.
 2. Masz wypracowany roboczy schemat wizji, modelu biznesowego i strategii.
 3. Znasz kluczowe czynniki sukcesu wdrażania strategii.

6. Jak zarządzać ludźmi?

Najcenniejszym i najważniejszym dobrem w każdej organizacji są ludzie. Doradztwo pomoże Ci w nabyciu wiedzy i umiejętności ułatwiających sprawne zarządzanie ludźmi.

Korzyści dla Ciebie:

 1. Potrafisz zdiagnozować mocne strony swoich pracowników.
 2. Wiesz, jak zaplanować i zorganizować pracę w oparciu o rezultaty.
 3. Umiesz zmotywować współpracowników do działania wykorzystując wyniki najnowszych badań nad motywacją.

Doradztwo prowadzi:

Rafał Górski

Rafał Górski – Absolwent Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył kurs zarządzania projektami z certyfikacją IPMA, Akademię Coachingu i Studium Menedżerskie Mini MBA.

Przedsiębiorca społeczny i prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Certyfikowany doradca biznesowy Centrum KLUCZ (Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej). Ekspert oceniający wnioski grantowe, m.in. w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Prowadząc doradztwo i szkolenia czerpie z bogatych doświadczeń pracy dla różnych organizacji zebranych od 1995 roku.

W życiu codziennym kieruje się filozofią wojownika: „Podstawowa różnica pomiędzy zwykłym człowiekiem a wojownikiem jest taka, że wojownik traktuje wszystko jak wyzwanie, podczas gdy zwykły człowiek bierze wszystko jako błogosławieństwo lub przekleństwo”.


Zgłoś się na doradztwo:

kontaktPodmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców): Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281 | 42 630 17 49.

Podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim: Michał Juszczak, e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 642 | 42 630 17 49

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną