Skorzystaj z obniżonego oprocentowanie w pożyczkach dla organizacji pozarządowych

Od 14 listopada 2022 roku zostało obniżone oprocentowanie preferencyjnych pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej.

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Pożyczki są udzielane mikro, małym i średnim podmiotom ekonomii społecznej (zatrudniającym do 250 osób):

  • spółdzielniom socjalnym,
  • organizacjom pozarządowym,
  • spółdzielniom pracy, inwalidów i niewidomych,
  • kościelnym osobom prawnym,
  • spółkom non-profit spełniającym kryteria przedsiębiorstwa społecznego,
  • podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej (CIS), Klubom Integracji Społecznej (KIS), Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ),
  • kołom gospodyń wiejskich
  • zakładom pracy chronionej.

Warunki korzystania z pożyczki preferencyjnej

Pożyczki są udzielane zarówno start’upom społecznym – organizacjom, które rozpoczęły działalność nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem podpisania umowy pożyczkowej – (Pożyczka na start), jak i podmiotom ekonomii społecznej działającym na rynku dłużej niż rok – (Pożyczka na rozwój).

Teraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA oraz dwaj pozostali dystrybutorzy tych środków (FRP z Suwałk i FARR ze Starachowic) mogą zaoferować podmiotom ekonomii społecznej z regionu łódzkiego następujące wsparcie:

  • Pożyczkę na start (do 100 tys. zł) o oprocentowaniu od 0,53% do 1,06% w skali roku!
  • Pożyczkę na rozwój (do 500 tys. zł) o oprocentowaniu od 0,57% do max 1,60% w skali roku!

Chcesz skorzystać z pożyczki preferencyjnej? Skontaktuj się z naszymi doradcami:

Dla organizacji pozarządowych z Łodzi, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzą aktywnie działalność odpłatną:

Dla organizacji pozarządowych z jednego z 7 powiatów województwa łódzkiego: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego:

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 642

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną