Spotkanie łódzkich organizacji 3. sektora

W imieniu Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych zapraszamy serdecznie na spotkanie łódzkiego 3.  sektora!
Posłuży ono wzajemnemu poznaniu się, rozmowom na temat współpracy oraz kierunków działań organizacji pozarządowych w Łodzi.

Spotkanie odbędzie się 23 lutego 2016 r. o godz. 17.00 w Ośrodku „3 Pietra”, przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 w Łodzi.

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną