Spotkanie: pozyskaj środki na nowe miejsca pracy

W związku z rozpoczynającym się naborem formularzy rekrutacyjnych na tworzenie nowych miejsc pracy zapraszamy na spotkanie, podczas którego omówimy zasady starania się o środki finansowe na stworzenie nowych miejsc pracy.

Kiedy: 14.05.2024 (wtorek), godz. 16.00 (spotkanie potrwa ok. 2 godzin),

Gdzie: biuro Instytutu Spraw Obywatelskich, sala warsztatowa na piętrze (ul. Pomorska 40, Łódź; lewa oficyna).

Podczas spotkania:

  • poznasz dokładnie zasady udzielania wsparcia finansowego przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej,
  • poznasz zasady oceny formalnej i merytorycznej wniosków – w tym kilka porad, jak zwiększyć swoje szanse na dofinansowanie,
  • dowiesz się, jakie pomysły możesz zrealizować dzięki wsparciu finansowemu OWES.

Ogólne zasady wsparcia finansowego:

Nabór formularzy rozpocznie się 17.05.2024 r. i będzie miał charakter ciągły.

Można uzyskać 35.212,00 zł wsparcia finansowego na utworzenie 1 miejsca pracy oraz wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy przez 12 miesięcy w wysokości do 38.700,00 zł na 1 miejsce pracy. Maksymalnie można utworzyć 10 miejsc pracy.

O środki mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne oraz osoby prawne zmierzające do utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego,
  • przedsiębiorstwa społeczne, które posiadają status nadany przez wojewodę,
  • podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, spółki not for profit), wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

Przy naszym wsparciu możliwe jest utworzenie miejsc pracy m.in. dla osób:

  • bezrobotnych,
  • z niepełnosprawnością,
  • znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (np. korzystających z pomocy społecznej).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową dokumentacją rekrutacji na tworzenie miejsc pracy.


Zapisz się na spotkanie:

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Na zgłoszenia czekamy do 13.05 do godz. 13.00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Więcej informacji o spotkaniu udziela:

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281


Spotkanie poprowadzi
Karolina Fijołek

Absolwentka historii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i kulturoznawstwa ze specjalnością promocja sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. Certyfikowany doradca biznesowy. Ukończyła kurs trenerski I stopnia. Od 2016 r. w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Instytutu Spraw Obywatelskich jako doradca ogólny i biznesowy pracuje z organizacjami, które wstąpiły na drogę działalności ekonomicznej i wspiera je w dzielnym podążaniu tym szlakiem. Doradza co robić, by organizacje działały sprawnie i rosły w siłę. Członkini Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną