Spotkanie ws. Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz Wojewoda Łódzki zapraszają organizacje pozarządowe z terenu całego województwa łódzkiego na spotkanie poświęcone Narodowemu Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Program spotkania:

  1. Przedstawienie Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – reprezentant Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  2. Dyskusja

Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej 116A Łódzkiego Urząd Wojewódzkiego, Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału do 13 grudnia 2016 r. Osoba do kontaktu: Pani Magdalena Żółtaszek-Mikina magdalena.zoltaszek-mikina@lodz.uw.gov.pl; tel. 42 664 10 94, Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną