Sprawozdanie merytoryczne fundacji

Przypominamy o obowiązku złożenia przez fundacje sprawozdania merytorycznego. Każda fundacja nieposiadająca statusu OPP musi złożyć do 31 grudnia sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok poprzedni. Sprawozdanie składane jest do ministra właściwego do spraw fundacji, którego fundacja wskazuje w statusie i wpisie do KRS.

Wzór sprawozdania merytorycznego fundacji

Od grudnia 2022 r. obowiązuje jednolity wzór sprawozdania merytorycznego fundacji, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Zapoznaj się ze wzorem sprawozdania merytorycznego fundacji

Elektroniczne składanie sprawozdań

Od 2023 r. sprawozdanie fundacji będzie podpisywane elektronicznie przez przedstawicieli fundacji, zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w statucie podmiotu, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Zarząd fundacji dokonuje wyboru sposobu podpisania sprawozdania. Podpisane w ten sposób sprawozdanie należy wysłać na adres e-mailowy lub elektroniczną skrzynkę podawczą właściwego ministra – informacji szukać należy na stronach poszczególnych ministerstw.Przeczytaj więcej o elektronizacji sprawozdań merytorycznych fundacji

Składanie sprawozdania fundacji do ministra właściwego

Każde z ministerstw odrębnie określa konkretne zasady złożenia sprawozdania, w tym wskazuje adres skrzynki podawczej, na który należy złożyć sprawozdanie, część z nich przygotowała wersję edytowalną sprawozdania, która ułatwi jego sporządzenie. Portal ngo.pl dotarł do części stron, na których ministerstwa opublikowały informacje o składaniu sprawozdania: Sprawozdanie fundacji za 2022 rok. Jak wyglądają nowe przepisy?Rekomendujemy skorzystanie z powyższych odnośników lub samodzielne próby zweryfikowania, czy minister właściwy dla fundacji przygotował materiały pomocnicze dla podległych mu podmiotów.

Co grozi za niezłożenie sprawozdania merytorycznego z działalności fundacji?

Warto pamiętać, że konsekwencją niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego jest narażanie się na zawieszenie przez sąd działalności zarządu fundacji. Warto zatem wywiązywać się z obowiązku sprawozdawczego w terminie.


Potrzebujesz wsparcia w sporządzeniu sprawozdania merytorycznego fundacji? Zgłoś się do naszych doradców:

Dla organizacji pozarządowych z Łodzi, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzą aktywnie działalność odpłatną:

Dla organizacji pozarządowych z jednego z 7 powiatów województwa łódzkiego: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego:

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną