Sprawozdawczość finansowa organizacji pozarządowej – weź udział w webinarze

Zbliża się czas przygotowywania sprawozdań finansowych. Ministerstwo Finansów prawdopodobnie, wzorem roku 2020 i 2021, wydłuży termin na sporządzenie, podpisanie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz zeznań podatkowych CIT.

Sprawozdawczość finansowa organizacji pozarządowej – webinar

Jeśli chcesz przygotować się na zrealizowanie jednego z najważniejszych obowiązków sprawozdawczych organizacji pozarządowej – zapisz się na jeden z dwóch terminów webinaru (do wyboru):

  • 14 marca, godz. 8.00-12.00 [zapisy zostały zakończone]
  • 14 marca, godz. 16.00-20.00 [zapisy zostały zakończone]

Miejsce: ZOOM

Jak dołączyć do spotkania na ZOOM?

ZOOM jest prostą w obsłudze aplikacją do organizacji spotkań online. Wszystkie osoby, które zakwalifikują się do udziału w spotkaniu otrzymają link umożliwiający dołączenie do szkolenia. Jeśli nie korzystałeś jeszcze z ZOOMa, obejrzyj krótki tutorial

W programie webinaru:

  1. Rachunkowość organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnej.

Ustalenie przychodów, kosztów i wyniku finansowego na działalności nieodpłatnej, odpłatanej i gospodarczej – wyodrębnienie niezbędne do stworzenia nowego sprawozdania finansowego.

  1. Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Zasady przygotowania sprawozdania finansowego na bazie załącznika nr 1, 4 (dla spółdzielni socjalnych, sp. z o.o.) oraz 6 (fundacji, stowarzyszeń) do ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe a rozliczenie CIT.

  1. Rozliczenie CIT podmiotów ekonomii społecznej.
  2. Zmiany w prawie dot. sprawozdawczości finansowej, w tym zmiany terminów.

Webinar poprowadzi Justyna Janota:

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”. Jest prezesem dwóch fundacji oraz dwóch spółek. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim działalnością podmiotów ekonomii społecznej z ujęciu prawnym, rachunkowym i podatkowym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Justyna Janota, jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020. Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej. Trener, wykładowca i doradca.

Dla kogo?

Zapraszamy:

  • organizacje pozarządowe działające w jednym z powiatów: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim (bez względu, czy prowadzą bądź nie działalność ekonomiczną),
  • organizacje pozarządowe z Łodzi prowadzące aktywnie działalność ekonomiczną (działalność odpłatną i/lub działalność gospodarczą).

Jak się zapisać?

Aby dołączyć do spotkania należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej na dzień przed datą webinaru.

Przed zarejestrowaniem na wydarzenie zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną:

WAŻNE: wypełnienie formularza rejestracyjnego nie jest równoznacznie z automatycznym dopisaniem do listy uczestników. Zgłoszenia będą weryfikowane i zatwierdzane przez organizatora w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia.

Udział w webinarach jest bezpłatny.

Więcej informacji udziela:

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną