Środa z Funduszami dla przedsiębiorczości w podmiotach ekonomii społecznej

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Środa z Funduszami dla przedsiębiorczości w podmiotach ekonomii społecznej”.

Spotkania informacyjne odbędą się w dniu 6 lipca 2016 r. w godz. 10:00 – 13:00 (rejestracja od godz. 9:45) w następujących miejscowościach:

 • Łódź; Sala konferencyjna Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi – I piętro;
 • Brzeziny; Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16a – parter;
 • Bełchatów; Sala konferencyjna Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15 – I piętro;
 • Łowicz; Sala medialna Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2.
 • Sieradz; Sala konferencyjna B Urzędu Miasta w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki 1 – II piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkań. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkań zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego oraz w szczególności osoby związane z sektorem ekonomii społecznej.

Program spotkań

 • Rejestracja
 • Wprowadzenie do Funduszy Europejskich.
 • Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach:

– Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020;
– Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
– Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 • Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
 • Dobre praktyki – podmiot ekonomii społecznej z dotacją.
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 • Konsultacje indywidualne.

Program spotkania

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną