Stwórz nowe miejsca pracy w organizacji pozarządowej

Czasem w życiu organizacji przychodzi taki czas, że wraz z rozwojem brakuje rąk do pracy. Lub potrzeba osoby na pokładzie, która podejmie się nowych obowiązków. Mamy na to odpowiedź – dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy. Wspieramy istniejącej organizacje, jak i osoby indywidualne, które myślą o założeniu organizacji pozarządowej.

Dlaczego warto utworzyć nowe miejsca pracy przy naszym wsparciu?

  • Otrzymasz wsparcie finansowe na rozruszanie działalności: 21 020,00 zł wsparcia inwestycyjnego na utworzenie nowego stanowiska.
  • Otrzymasz wsparcie finansowe pomostowe na pokrycie bieżących kosztów nawet przez 12 miesięcy: średnio ok. 2.000 zł miesięcznie, w zależności od wymiaru czasu pracy na nowotworzonym stanowisku oraz długości korzystania ze wsparcia pomostowego.
  • Dołączysz do grona przedsiębiorstw społecznych.
  • Sfinansujesz realizację pomysłów, których nie finansują tradycyjni grantodawcy.
  • Zwiększysz swoje szanse na otrzymanie certyfikatów/znaków jakości przeznaczonych dla III sektora lub pracodawców.

Jak to zrobimy?

Przeprowadzimy Cię od etapu wstępnego pomysłu na biznes, przez formularz rekrutacyjny, aż do biznesplanu.

Przez cały czas będziesz pracować z doradcą biznesowym. Dzięki temu ukształtujesz swój pomysł na działalność biznesową w organizacji pozarządowej. Omówicie: co będziecie sprzedawać, komu, kto jest Waszym konkurentem.

Jeśli okaże się to potrzebne – otrzymasz również wsparcie doradcy prawnego, finansowo-księgowego czy specjalisty ds. zamówień publicznych.

Plan działań opracuje z Tobą doradca kluczowy. Przygotuj się na proces – często jedna zmiana prowadzi do następnej. Ale nie martw się – cały czas będziemy Ci towarzyszyć.

Ważne: korzystając z dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy musisz zatrudnić osoby z grupy zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (np. osoby bezrobotne, z niepełnosprawnościami – osoby, którym trudniej jest znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy). Wiemy, że dla wielu przyszłych pracodawców może być to wyzwanie. Dlatego wsparciem otoczy Cię również specjalista ds. reintegracji. To osoba, której zadaniem jest wesprzeć Cię w przygotowaniach do pracy z osobami wymagającymi trochę więcej uwagi, niż przeciętny pracownik.

Po stworzeniu nowych miejsc pracy wsparciem będzie dla Ciebie Indywidualny Doradca Przedsiębiorstwa Społecznego – osoba, do której możesz kierować wszelkie swoje pytania.

Nabór na tworzenie nowych miejsc pracy

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami można składać od dn. 12.05.2021 r. Nabór ma charakter ciągły, do wyczerpania środków finansowych. Komisja Rekrutacyjna spotyka się co miesiąc – każdego 25. dnia miesiąca.

Poznaj niezbędne dokumenty, tj:

Interesuje Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami:

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 642

Michał Jarosławski

e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 648

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną