Sukces! Nasza rekomendacja odnośnie ułatwień w rozliczeniach PIT zostanie wprowadzona

Czekają nas korzystne zmiany w ustawie o podatku dochodowym, dzięki nim podatnik nie będzie musiał wypełniać już samodzielnie deklaracji PIT-37. Znacznie ułatwione zostanie także przekazywanie 1% podatku przez emerytów i rencistów na rzecz organizacji pożytku publicznego. Szczególnie pozytywnie odebraliśmy informację, o planowanych ułatwieniach dla emerytów i rencistów. Była to nasza główna z Rekomendacji Zmian w mechanizmie 1% podatku dochodowego, którą przedstawiliśmy Ministerstwu Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwu Finansów oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów m.in na V Kongresie Pozyskiwania Funduszy: Dokąd zmierza 1% podatku, a wcześniej w Raporcie o mechanizmie 1% podatku w Polsce: Tylko jeden, a procentuje.

Ze zmian zaproponowanych przez  Komitet Stały Rady Ministrów podatnicy będą mogli skorzystać z już przy okazji rozliczeń składanych za 2016 r. Szacuje się, że dzięki ułatwieniom dla emerytów i rencistów ponad 100 mln złotych z 1% podatku mogłoby zasilić dodatkowo budżety organizacji pożytku publicznego.

„Chcemy jak najbardziej usprawnić podatnikom rozliczenie elektroniczne. Teraz zajmie ono większości podatnikom zaledwie kilka minut. Wprowadzamy także ułatwienia dla emerytów i rencistów, którzy chcą przekazać 1 proc. podatku na rzez organizacji pożytku publicznego ” – powiedział wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś podczas konferencji prasowej, która odbyła się 27 stycznia 2017 r. w Ministerstwie Finansów. „Zmieniamy filozofię. Teraz to my sporządzimy zeznanie za podatnika, a on będzie mógł je skontrolować” – dodał dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej w MF Tomasz Strąk.

Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego

Projekt ustawy zakłada, że do 10 kwietnia każdego roku podatnik, który osiąga dochody wyłącznie od płatników (dochody m.in. z tytułu umowy o prace, umowy o dzieło i zlecenie, praw autorskich) i organów rentowych, będzie mógł złożyć do urzędu skarbowego wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. Podczas wypełniania wniosku podatnik wypełni maksymalnie 36 pól i będzie mógł skorzystać m.in. z rozliczenia wspólnie z małżonkiem, ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów oraz możliwości przekazania 1 procenta podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.

Elektroniczny kontakt z urzędem skarbowym

W przypadku dochodów uzyskanych w 2016 r. podatnik będzie mógł złożyć taki wniosek od 15 marca do 10 kwietnia 2017 r. Zrobi to wyłącznie w formie elektronicznej. Ustawa dopuszcza również możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Urząd skarbowy w ciągu 5 dni roboczych poinformuje podatnika o sporządzeniu zeznania, przesyłając e-maila na adres wskazany przez podatnika. Od tego momentu podatnik będzie miał możliwość zaakceptowania lub odrzucenia przedstawionego zeznania. Brak reakcji będzie oznaczał automatyczną akceptację zeznania wraz z upływem terminu na jego złożenie. Tak jak w latach ubiegłych, podatnicy którzy wybiorą elektroniczną formę rozliczenia z fiskusem mogą liczyć na przyśpieszony zwrot ewentualnej nadpłaty podatku.

Łatwiej dla podatnika i urzędnika

Zmiany w rozliczeniu podatku dochodowego to nie tylko znaczące uproszczenie dla podatników, którzy unikną konieczności dokonywania skomplikowanych wyliczeń. To też zmniejszenie obciążenia pracowników skarbówki wprowadzających treść papierowych deklaracji do systemu elektronicznego. Do sporządzenia zeznań przez urząd skarbowy zostanie przygotowany system informatyczny, który automatycznie sporządzi zeznania podatkowe na podstawie informacji otrzymanej od płatników i organów rentowych oraz wniosków złożonych przez podatników. W ubiegłych latach nad wprowadzeniem papierowych deklaracji do systemu pracowało od połowy lutego do połowy maja prawie 15 tys. urzędników.

Zmiany korzystne również dla emerytów i rencistów

Choć wielu emerytów i rencistów nie ma obowiązku składnia zeznania podatkowego, to decyduje się na to ze względu na chęć przekazania 1% podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego. Obecnie w takiej sytuacji wypełnia się cały formularz PIT-37 (pisaliśmy o tym szczegółowo). Po zmianach wystarczy tylko złożenie oświadczenia mieszczącego się na druku wielkości połowy kartki A4. Formularz PIT-OP będzie można złożyć zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej (wprost zanosząc do urzędu skarbowego lub przekazując pocztą). Urząd skarbowy samodzielnie wyliczy kwotę 1 procenta podatku i przekaże go na wskazaną we wniosku organizację pożytku publicznego.

Źródło informacji: Ministerstwo Finansów


Zobaczcie raz jeszcze relacje z V Kongresu Pozyskiwania Funduszy: Dokąd zmierza 1% podatku, na której poruszaliśmy ten temat:

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną