Szkolenia: Jak utworzyć podmiot ekonomii społecznej

Zapraszamy na cykl szkoleń „Jak utworzyć podmiot ekonomii społecznej (np. fundację, stowarzyszenie, spółdzielnię socjalną, spółkę not for profit)? Aspekty prawno-księgowe”. Szkolenia odbędą się w siedmiu powiatach województwa łódzkiego.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Podczas szkolenia przekazana zostanie niezbędna wiedza z zakresu tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (PES). Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób zainteresowanych utworzeniem PES. Rezultatem szkolenia będzie zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy oraz konkretnych wskazówek na temat:

 • rejestracji stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych,
 • form prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej PES,
 • najważniejszych aspektów rachunkowości i opodatkowania PES,
 • źródeł finansowania PES.

korzyści dla uczestników

 • przełożenie dostrzeganych potrzeb w zakresie działalności społecznej i/lub gospodarczej na konkretny plan działania,
 • uzyskanie rzetelnych i kompleksowych informacji na temat wymogów prowadzenia PES,
 • nawiązanie kontaktów z doświadczonymi doradcami z obszaru finansów, księgowości, podatków i możliwość uzyskania dalszego, zindywidualizowanego wsparcia od zespołu Centrum KLUCZ.

uczestnicy otrzymają

 • materiały szkoleniowe;
 • obiad + przerwy kawowe;
 • zaświadczenie udziału w szkoleniu;
 • możliwy zwrot kosztów dojazdu.

Opis metodyki szkolenia: szkolenie będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy, z przykładami i ćwiczeniami.

terminy szkoleń

TERMIN MIEJSCE TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
30 maja Rawa Mazowiecka (powiat rawski) 23 maja
31 maja Tomaszów Mazowiecki (powiat tomaszowski) 24 maja
6 czerwca Łask (powiat łaski) 30 maja
7 czerwca Opoczno (powiat opoczyński) 31 maja
13 czerwca Zduńska Wola (powiat zduńskowolski) 6 czerwca
14 czerwca Tuszyn (powiat łódzki-wschodni) 7 czerwca
15 czerwca Pabianice (powiat pabianicki) 8 czerwca

szkolenie poprowadzi

Justyna Bartosiewicz – absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, studiów podyplomowych  z zakresu rachunkowość, a także z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”. Ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Rozwoju potwierdzające zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020.

Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej. Trener, wykładowca i doradca.

Jest prezesem dwóch spółek oraz Fundacji, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
a następnie przesłanie e-mailowo na adres: e-mail: lub faksem na numer:
42 630 17 49 najpóźniej w dniu, do którego przyjmowane są zgłoszenia na dany termin szkolenia.

formularz zgłoszeniowy program szkolenia

email

W razie pytań prosimy o kontakt z Aleksandrą Podkońską

e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl; tel. 519 300 647
 

 

Zobacz, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną