Szkolenie: Podstawowe zagadnienia księgowe w organizacji pozarządowej

16 kwietnia w Łasku odbędzie się szkolenie „Podstawowe zagadnienia księgowe w organizacji pozarządowej, w tym prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, sprawozdania roczne, rozliczenia”.

Szkolenie organizuje Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, przy współpracy z OWES Instytutu Spraw Obywatelskich i LGD „Dolina Rzeki Grabi”. Szkolenie poprowadzi Katarzyna Książczak, ekspert ds. księgowości dla NGO.

Szkolenie odbędzie się 16 kwietnia 2024 w godz. 16:00-19:30 w filii Łaskiego Domu Kultury w kamienicy przy Placu 11 listopada 1.

Dowiedz się więcej na temat:

  • Rodzajów  prowadzonej księgowości – pełna księgowość oraz uproszczona ewidencja przychodów i kosztów
  • Warunków prowadzenia UEPIK
  • Rozliczeń rocznych, a działalność statutowa
  • Rozliczeń CIT-8 w zależności od rodzaju prowadzonej działalności (działalność nieodpłatna, statutowa, zarobkowa, gospodarcza, sprzedaż okazjonalna)
  • Rozliczeń dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z innych źródeł (np. projektów)
  • Wydatków kwalifikowanych i wydatków niekwalifikowanych

Jak się zapisać na szkolenie?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie RCPS – formularz należy wysłać do dn. 16.04.2024 r.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Anną Borowińską pod numerem telefonu 42 203 48 27. 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną