Szkolenie: Rekomendacje do Ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Już w grudniu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką Centrum Integracji Społecznej (CIS) i Klubem Integracji Społecznej (KIS) na dwudniowe bezpłatne zdalne szkolenie.

Część organizacji pozarządowych miała okazję testować nowe rozwiązania w ramach projektów Kra­jowa Sieć Reinte­gracji – wzmoc­nie­nie insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego w dzi­ała­ni­ach poli­tyki społecznej wobec wyk­luczenia społecznego oraz Testowy Model Współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z podmiotami ES realizującymi usługi społeczne.

Szkolenie ma na celu wypracowanie rekomendacji do ustawy o zatrudnieniu socjalnym w zakresie prowadzenia działalności KIS i CIS.

Kiedy: 16-17 grudnia 2020 (środa-czwartek) godz. 08:30-15:30

Gdzie: ze względu na aktualne wytyczne dot. przeciwdziałania epidemii, szkolenie odbędzie zdalnie.

Program: do pobrania program szkolenia Rekomendacje do ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Prowadzący

Cezary Miżejewski – spółdzielca socjalny, aktywista społeczny. Kieruje Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych oraz Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych. Współtworzył kilkanaście ustaw (m.in. o zatrudnieniu socjalnym, spółdzielniach socjalnych, o promocji zatrudnienia) oraz programów i strategii na poziomie krajowym i regionalnym.

Rafał Górski – prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Zaangażowany w kampanie obywatelskie, m.in.: „Tiry na tory”, „Obywatele decydują” i „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!”. Ekspert Centrum Wspierania Rad Pracowników i Centrum KLUCZ (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej). Pomysłodawca „Kuźni Kampanierów”.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Uczestnik szkoleń musi być wydelegowany przez organizację społeczną (m.in. stowarzyszenie, fundacja), która posiada NIP. Osoby pochodzące z tej samej organizacji będą przyjmowane w przypadku, gdy nie będzie to kolidowało ze spełnieniem kryteriów wyrównania szans i zapewnienia zróżnicowania grupy.

Uczestnikiem może być osoba, która nie korzystała ze wsparcia o takim samym zakresie w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.16.00-IP.06-00-006/ 16 (zobacz listę organizacji). Dot. szkoleń z usprawnienia procesu stanowienia prawa.

Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie się na szkolenie nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem możliwości uczestnictwa.

Tutaj możesz się zapoznać z Regulaminem Projektu „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich”

Poinformujemy Cię o wynikach rekrutacji. Następnie poprosimy Cię o wypełnienie dokumentacji projektowej, podpisania przez osoby uprawnione do reprezentacji i dostarczenia do nas.

W ramach szkolenia uczestnik otrzyma: materiały szkoleniowe a także zaświadczenie udziału w szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 listopada 2020 roku. Ilość miejsc ograniczona.

Masz pytania?

kontaktNapisz akademia@instytut.lodz.pl lub zadzwoń 42 630 17 49 | 519 300 647

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną