Szkolnia: „ABC ekonomii społecznej – co każdy przedsiębiorca społeczny wiedzieć powinien”

Zapraszamy na szkolenia „ABC ekonomii społecznej – co każdy przedsiębiorca społeczny wiedzieć powinien”.  Szkolenia odbędą się w 7 powiatach województwa łódzkiego w kwietniu 2016 r.  Pierwsze ze szkoleń odbędzie się 18 kwietnia 2016 r. w Opocznie. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. 

Pewni swoich kompetencji, zaangażowani i otwarci liderzy to sprawdzony sposób na aktywizację społeczności lokalnych, umocnienie w nich poczucia przynależności, wpływu oraz tworzenia stabilnych miejsc pracy. Prężnie działające podmioty ekonomii społecznej z jednej strony wspierają oddolne ruchy, a z drugiej – bazują na nich. Dzięki temu tworzy się obieg doświadczeń i kompetencji, który napędza turbiny zrównoważonego rozwoju opartego na społeczności lokalnej.

Celem szkolenia „ABC ekonomii społecznej” jest:

 • przybliżenie idei przedsiębiorczości społecznej
 • poznanie form instytucjonalno-prawnych, w których działa,
 • poznanie dobrych praktyk w Polsce i Europie,
 • założeń rozwoju ekonomii społecznej w latach 2014-2020, w tym rozwiązań systemowych

Korzyści:

Jeśli chcesz poznać ideę ekonomii społecznej, jej praktyczne zastosowanie oraz prawne uregulowania. Jeśli szukasz w tej formule miejsca dla swojej aktywności społecznej i zawodowej – to szkolenie jest dla Ciebie! Zapraszamy! Oferta limitowana.

Dla kogo:

 • osoby zainteresowane działaniami w obszarze ekonomii społecznej
 • lokalni liderzy
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych
 • przedstawiciele administracji publicznej

Uczestnicy otrzymują:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat udziału w szkoleniu
 • zwrot kosztów dojazdu
TERMINY SZKOLEŃ
18 kwietnia Opoczno (powiat opoczyński)
19 kwietnia Zduńska Wola (powiat zduńskowolski)
20 kwietnia Sędziejowice (powiat łaski)
21 kwietnia Pabianice (powiat pabianicki)
27 kwietnia Inowłódz (powiat tomaszowski)
28 kwietnia Tuszyn (powiat łódzki-wschodni)
29 kwietnia Rawa Mazowiecka (powiat rawski)

 

Szkolenie poprowadzi:

Karolina Cyran- Juraszek

Dyrektorka, managerka, obecnie trenerka i konsultantka wielu organizacji zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społecznej. Doświadczona w zarządzaniu wieloma projektami, w tym ze środków unijnych (Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, Program Operacyjny Kapitał Ludzki) oraz w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Ekspertka w kategorii „wolontariat pracowniczy” w Konkursie Dobroczyńca Roku, prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii, a także ekspertka społeczna w konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, prowadzonym przez Fundację Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych. Związana z sektorem organizacji pozarządowych od 16 lat. W latach 2004-2008 kierowniczka projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” fundacji SYNAPSIS, realizowanego we współpracy z siedmioma partnerami, w ramach IW EQUAL. Rezultatem projektu jest pierwsze funkcjonujące w Polsce przedsiębiorstwo społeczne, zatrudniające 24 dorosłe osoby z autyzmem. Przedsięwzięcie zostało nagrodzone tytułem „Najlepsza Inwestycja w Człowieka Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2007” i Europejską Nagrodą Przedsiębiorczości za rok 2007. Karolina Cyran-Juraszek kierowała przez dwa lata systemowym projektem w ramach Priorytetu 1.2. POKL, którego celem jest stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. Od dwóch lat działa w zespole Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w którym zarządzała projektem Prove it PL!, w ramach którego współtworzyła część finansową innowacyjnego narzędzia do mierzenia oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej.


Czas trwania: 1 dzień; 8 godzin

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
a następnie przesłanie e-mailowo na adres: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl lub faksem na numer:
42 630 17 49 do dnia 13 kwietnia 2016 r.

W razie pytań prosimy o kontakt z Aleksandrą Podkońską

e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl tel. 42 630 17 49; 519 300 647

Szczegółowy program

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną