Tajemnice sukcesu w fundraisingu. Przygotuj skuteczny zestaw narzędzi dla swojego podmiotu- bezpłatne szkolenie w Łodzi

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Tajemnice sukcesu w fundraisingu. Przygotuj skuteczny zestaw narzędzi dla swojego podmiotu”, które odbędzie się w Łodzi w dn. 8-9 grudnia 2017 r. Szkolenie poprowadzi Magdalena Sadłowska.

Miejsce: Fundacja ITFF (The Miejsce), ul. Piramowicza 11/13,  Łódź

Szkolenie będzie odbywać się: 8 grudnia (piątek) w godz. 8.30-16.30 – 9 grudnia (sobota) w godz. 8.00-16.00

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi.
W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.


Jaki jest cel szkolenia?

Zapoznanie uczestników z narzędziami fundraisingu on-line i off-line oraz przygotowanie ich podmiotów do prowadzenia kampanii fundraisingowych.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

  • dowiesz się, jak przygotować profesjonalny case for suport, czyli jak opowiedzieć przekonująco i rzetelnie o swojej organizacji, aby przekonać darczyńcę do wsparcia;
  • zdefiniujesz grupę docelową swoich działań i dowiesz się, jak ja poszerzyć;
  • poznasz narzędzia on-line, jakimi dysponujemy i nauczysz się, jak je dopasować do prowadzonej kampanii;
  • dowiesz się, jakie są najskuteczniejsze metody pozyskiwania darczyńców off-line i czego do tego potrzebujesz;
  • zaplanujesz pierwsze działania fundrasingowe i niezbędne kroki do ich realizacji.

Szczegółowy program szkolenia będzie dostępny wkrótce.


Prowadząca szkolenie

Magdalena Sadłowska – od 10 lat pracuje z takimi podmiotami jak Amnesty International, Fundacja Dzieci Niczyje (Dajemy Dzieciom Siłę), Watchdog Polska, wspierając je w zakresie komunikacji i fundraisingu. Jest konsultantem i doradcą. Brała udział jako prelegentka w Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu w Polsce. Ma rozległe doświadczenie w budowaniu fundraisingu w organizacji od podstaw, tworzeniu zespołów oraz wdrażaniu strategii fundraisingowych. Jest ekspertką w fundraisingu indywidualnym, obejmującym programy kontaktów bezpośrednich i spotkań z darczyńcami, kampanie telemarketingowe, akcje generujące leady (np. Maratony Pisania Listów organizowane przez Amnesty International). Przyjemność sprawia jej, gdy organizacje, z którymi pracuje, stają się niezależne finansowo.


Jak zgłosić się na szkolenie

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany (zeskanowany/ sfotografowany) przesłać na adres e-mail karolina.fijolek@instytut.lodz.pl lub do dn. 5 grudnia do godz. 12.00. Formularz można również dostarczyć pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Zgłoszenie można także złożyć osobiście w biurze INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 lub przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Karolina Fijołek: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512-034-281 | 42 630 17 49

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną