Tarcza Antykryzysowa 6.0 – zapisy ustawy uniemożliwiają podmiotom ekonomii społecznej uzyskanie wsparcia. Zmieńmy to!

15 grudnia 2020 r. poznaliśmy ostateczny kształt ustawy nazywanej Tarczą Antykryzysową 6.0. Okazało się, że wiele podmiotów ekonomii społecznej nie będzie mogło z niej skorzystać, choć prowadzi działalność w ramach ściśle określonych w ustawie branż.

Wynika to z faktu, że kod PKD danej branży musi figurować jako „przeważająca działalność” danej organizacji w bazie REGON. I o ile dokonując wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS organizacje rzeczywiście wskazują kod PKD prowadzonej działalności, to w bazie REGON wpisywany jest (dla celów statystycznych) kod PKD 94.99.Z – „działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana”. Problem dotyczy przede wszystkim fundacji oraz stowarzyszeń, ponieważ spółdzielnie socjalne w REGON mają wpisywaną działalność taką, jak w KRS.

A zatem nawet organizacja pozarządowa faktycznie prowadząca działalność w branży, do której kierowana jest Tarcza 6.0 i mająca ją zgłoszoną (i wpisaną) w prowadzonym przez KRS Rejestrze Przedsiębiorców jako „działalność przeważającą”, nie będzie się kwalifikować do wsparcia w ramach Traczy 6.0, bo organizacjom pozarządowym domyślnie w bazie REGON przypisywany jest zupełnie inny kod.

Nad problemem pochylił się portal ngo.pl w tekście Tarcza 6 a KRS vs. REGON. Apelujemy o SZYBKIE i przyjazne dla NGO rozwiązanie problemu, a pismo do Ministerstw: Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Rodziny i Polityki Społecznej, a także do Komitetu Pożytku Publicznego przygotowały Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Jakie rozwiązanie proponujemy? 

Zarówno portal ngo.pl, jak i OWESy proponują, aby w przypadku organizacji pozarządowych brać pod uwagę kod PKD zawarty we wpisie do Rejestru Przedsiębiorców KRS, nie w REGON. Dzięki tej zmianie możliwe będzie skorzystanie ze wsparcia przed podmioty, które w tym momencie zostały wykluczone ze wsparcia, i to w sposób systemowy i całkowicie niezawiniony.

Co jeszcze możemy zrobić?

Każdy z przedsiębiorców społecznych może zgłosić sprawę do parlamentarzysty/parlamentarzystki ze swojego okręgu. Możecie kierować również pisma do w/w Ministerstw lub Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego Piotra Glińskiego.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną