Tarcza Antykryzysowa 6.0 – znamy szczegóły

W końcu się doczekaliśmy. 15 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw został opublikowany tekst tzw. Tarczy Branżowej, czy, jak kto woli Tarczy Antykryzysowej 6.0.

Informowaliśmy was dotychczas o tym jakie rozwiązania pomocowe są planowane na poziomie projektu tego aktu prawnego. Teraz, skoro wszedł on już w życie, sprawdźmy w praktyce kto i na jaką pomoc może liczyć.

Dla kogo pomoc z Tarczy Branżowej?

Tarcza 6.0 to przede wszystkim pomoc skierowana do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą najbardziej dotkniętą skutkami pandemii oraz wprowadzonych z jej powodu ograniczeń w prowadzeniu działalności. Krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z Tarczy Branżowej będzie zatem węższy, niż w dotychczasowych tarczach.

Z zapisem zawężającym, a wręcz w odniesieniu do wielu podmiotów wykluczającym z pomocy, jest zapis, iż przeważająca działalność podmiotów musi mieścić się w określonych przez ustawodawcę w Tarczy Branżowej w ustawowym zbiorze kodów PKD.

W odniesieniu do wielu organizacji pozarządowych pojawia się niestety problem związany z PKD 94.99. Wiele organizacji dokonując rejestracji działalności gospodarczej wpisuje kod PKD 94.99.Z. Pod tym numerem Polskiej Klasyfikacji Działalności kryje się „działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana”. Faktycznie prowadzona przez organizacje pozarządowe działalność gospodarcza nie ma z tym wiele wspólnego i dużo bardziej odpowiednie byłyby inne kody. Jednak fakt wpisania tego kodu przy rejestracji ma niebagatelne znaczenie w odniesieniu do starania się o pomoc z omawianej Tarczy Branżowej.

Fakt wpisania jako działalność przeważającą tego właśnie kodu wykluczy organizacje z korzystania ze wsparcia. Dla ustawodawcy nie ma niestety znaczenia czy faktyczna działalność gospodarcza organizacji mieści się w branżach, dla których tarcza została stworzona.

W języku ustawowym pojawia się bowiem termin „przeważająca działalność”. Terminem tym będzie określana ta działalność, która właśnie jako „przeważająca działalność” została wskazana we wpisie.

>>Zachęcamy za poznania się z przewodnikiem po Tarczy Antykryzysowej 6.0<<

Zapoznaj się z tekstem ustawy:
USTAWA z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Warto obejrzeć i przeczytać:

Webinar nt. Tarczy Branżowej oraz formy pomocy w rozbiciu na konkretne numery PKD

Garść bardzo przydatnej wiedzy „tarczowej” podanej w przystępny sposób

 

Chcesz skorzystać z Tarczy Antykryzysowej 6.0? Skontaktuj się z doradcą:

Karolina FijołekPodmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców)Karolina Fijołek-Głowacka, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281.

 

 

 

Justyna MatusiakPodmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu terytorialnego z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego: Justyna Matusiak, e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 504 388 885.

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną