Tarcza Antykryzysowa 9.0 już niedługo

Już niedługo zostanie uruchomione wsparcie w ramach Tarczy 9.0. Projekt rządowy został już przyjęty przez Radę Ministrów. Kolejna tarcza przynosi zmiany w postaci rozszerzenia zbioru kodów PKD objętych wsparciem o 17 nowych branż. Okres pomocowy został rozszerzony na kolejne dwa miesiące.

16 kwietnia 2021 r. opublikowane zostało rozporządzenie, regulujące warunki jej przyznania przedsiębiorcom.

Warunek skorzystania ze wsparcia w ramach Tarczy 9.0

By móc skorzystać ze wsparcia w ramach instrumentów zawartych w Tarczy 9.0, przeważający kod PKD musi być wpisany w CEiDG najpóźniej na dzień 31 marca 2021 r.

We wcześniejszych tarczach trzeba było mieć zaktualizowany wpis na dzień 30 listopada 2020 r.

Od kiedy wsparcie?

Warunek jaki trzeba będzie spełnić to prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 31 marca 2021 r., która będzie oznaczona odpowiednim kodem PKD. Przedsiębiorca będzie także zobowiązany do wykazania spadku przychodu o conajmniej 40 proc.

Składanie wniosków będzie możliwe od poniedziałku 26 kwietnia 2021 r. dla dotacji 5000 zł i dofinansowania na ochronę miejsc pracy. Od 4 maja 2021 r. będzie możliwe ubieganie się o  zwolnienie ze składki ZUS oraz o świadczenie postojowe.

Nowelizacja rozporządzenia obejmie miesiące marzec i kwiecień. W wyniku rozszerzenia tarczy o nowe branże, pomoc obejmie ponad 60 kodów PKD.

Dodatkowe kody PKD:

 • 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
 • 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne
 • 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Tarcza 9.0 – co w sobie zawiera?

Formy wsparcia nie zmieniły się tj.

 • Dotacja 5000 zł.
 • Świadczenie postojowe z ZUS.
 • Zwolnienie z opłacania składek ZUS.
 • Świadczenie dla pracowników na ochronę miejsc pracy.

Warunek otrzymania wsparcia

By otrzymać wsparcie w ramach Tarczy 9.0 będzie trzeba wykazać spadek przychodu o 40 proc. w stosunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Będzie możliwe porównanie aktualnego miesiąca z jednym z dwóch miesięcy poprzedzających wprowadzenie lockdownu tj.  z lutym 2020 r. lub z wrześniem 2020 r.

To przedsiębiorca sam zdecyduje, z jakim wcześniejszym miesiącem porówna miesiąc, w którym będzie składał wniosek, by udowodnić spadek przychodów. Jedyne zastrzeżenie jest takie, że nie można jako porównawczego we wniosku wskazywać miesiąca, na który poprzednio została już udzielona dotacja w ramach tarczy.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

W ramach Tarczy 9.0 można będzie ubiegać się o zwolnienie z opłacania wszystkich składek ZUS należnych za marzec i kwiecień 2021. Miesiące podlegające zwolnieniu zależeć będą od kodów PKD. Wniosek o zwolnienie dostępny będzie na stronie PUE ZUS pod nazwą RDZ-B7. Będzie można go składać w okresie od 4 maja do 30 czerwca 2021 r.

Zwolnienie za marzec i kwiecień będzie przysługiwać jeśli na dzień 31 marca 2021 r. była prowadzona działalność, której przeważający kod PKD zawierał się w poniższym zbiorze:

49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Zwolnienie za kwiecień otrzymamy, jeśli na dzień 31 marca prowadziliśmy działalność pod przeważającym kodem PKD:

47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.

By skorzystać z tej formy wsparcia należy wykazać co najmniej 40% spadku przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca możemy porównać z:

 • miesiącem poprzednim lub
 • analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
 • lutym lub wrześniem 2020 r.

Na dzień 31 marca 2021 trzeba być  zgłoszonym w ZUS jako płatnik. Wnioski o zwolnienie w ramach Tarczy 9.0 składać można od 4 maja do 30 czerwca 2021 r.

Dotacja 5000 zł

Wnioski o tą formę wsparcia będzie można składać od 26 kwietnia. Nabór wniosków zakończy się 31 sierpnia 2021 r. Niektóre branże będą mieć możliwość zawnioskowania o dotację aż pięciokrotnie – wliczając w to wszystkie otrzymane już wcześniej dotacje.

O dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności będzie można ubiegać się za pośrednictwem strony praca.gov.pl składając wniosek PSZ-DBKDG. Środki przyznawane będą od Starosty, czyli np. z Powiatowego Urzędu Pracy.

Prawo do dotacji będą miały branże opisane następującymi kodami PKD:

Jednokrotnie: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.

Dwukrotnie: 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z.

Trzykrotnie: 47.71.Z, 47.72.Z.

Czterokrotnie: 91.02.Z.

Pięciokrotnie: 9.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

By skorzystać z tej formy wsparcia niezbędne będzie wykazanie co najmniej 40% spadku przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca można będzie porównać z:

 • miesiącem poprzednim lub
 • analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
 • lutym lub wrześniem 2020 r.

Nabór wniosków rozpocznie się 4 maja i potrwa do 31 sierpnia 2021 r.

Świadczenie postojowe z ZUS

Kolejną formą wsparcia jest świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł wypłacane z ZUS. O świadczenie można będzie się ubiegać, składając wniosek RSP-DD7 przez PUE ZUS. Postojowe można będzie otrzymać nawet pięciokrotnie. Wliczać się w to będą wszystkie, już wcześniej otrzymane w ramach Tarcz 7.0 i 8.0, świadczenia postojowe.

Jednokrotnie: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.

Dwukrotnie: 47.71.Z, 47.72.Z.

Czterokrotnie: 91.02.Z.

Pięciokrotnie: 49.39.Z,51.10.Z,52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

By móc starać się o świadczenie postojowe z ZUS niezbędne będzie wykazanie co najmniej 40% spadku przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca możemy porównać z:

 • miesiącem poprzednim lub
 • analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
 • lutym lub wrześniem 2020 r.

Świadczenie postojowe można otrzymać maksymalnie 5 razy. Nabór wniosków rozpocznie się od 4 maja i potrwa do 30 czerwca 2021 r.

Ochrona miejsc pracy. Dofinansowanie dla pracowników

W ramach Tarczy 9.0 pojawi się także kolejna dobrze znana forma wsparcia w postaci świadczenia na utrzymanie miejsc pracy dla pracowników. Wysokość świadczenia wyniesie 2000 zł w przeliczeniu na pełny etat. Wniosek VIA-VOMPP dostępny jest na stronie praca.gov.pl. Środki przyznawane są z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

O dofinansowanie pracowników będzie można zawnioskować maksymalnie dwa razy.  Warto przy tym pamiętać, że nie będą to mogły być miesiące, na które złożony był już poprzedni wniosek. Jeśli przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie na styczeń, luty i marzec, wnioskować będzie mógł dopiero o dofinansowanie na kwiecień, maj oraz czerwiec.

Warunkiem otrzymania świadczenia będzie prowadzenie działalności na dzień 31 marca 2021 r. Przeważającym kodem PKD będzie musiał być kod mieszczący się w poniższym zbiorze:

47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z,47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z,49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest wykazanie co najmniej 40% spadku przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca będzie można porównać z:

 • miesiącem poprzednim lub
 • analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
 • lutym lub wrześniem 2020 r.

Wniosek będzie można składać od 26 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

Opracowano na podstawie materiałów www.inFakt.pl


Chcesz skorzystać z tarczy? Skontaktuj się z naszymi doradcami:

Dla podmiotów ekonomii społecznej z Łodzi prowadzących działalność ekonomiczną

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Dla podmiotów ekonomii społecznej z z 7 powiatów woj. łódzkiego: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim.

Michał Jarosławski

e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 648

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną