Terminy rocznych sprawozdań organizacji pozarządowych w 2015 roku

Portal ngo.pl udostępnił informacje na temat terminów kiedy organizacje pozarządowe muszą rozliczyć się z rocznych sprawozdań w 2015 roku.

Sporządź i wyślij sprawozdanie finansowe – deklaracje o podatku dochodowym CIT-8

kto:  Stowarzyszenie i Fundacja

data: 31.03

Zatwierdź sprawozdanie finansowe poprzez uchwalę o przyjęciu (np. uchwałę zarządu, walnego zgromadzenia)

kto:  Stowarzyszenie i Fundacja

data: 30.06

Wyślij sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą zatwierdzającą wyślij pocztą do US

kto:  Stowarzyszenie i Fundacja

data: 10.07

Wyślij wypełniony formularz KRS – Z30 załącz sprawozdanie finansowe i uchwałę, wyślij pocztą do KRS

kto:  Stowarzyszenie i Fundacja

Umieść na pozytek.gov.pl sprawozdania OPP

kto:  Stowarzyszenie i Fundacja

data 15.07

Sporządź i wyślij sprawozdanie z działalności wg wzoru ministra sprawiedliwości i wyslij pocztą do ministra

kto:  Fundacja

data: 31.03

więcej na stronie portalu ngo.pl

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną