Trening z dotacji – jak skutecznie je pozyskiwać, jak dobrze je rozliczać?

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym cyklu 2 szkoleń z zakresu pisania i rozliczania projektów, który odbędzie się w Zduńskiej Woli w dniach 4 i 5 października 2018 r.

Miejsce:  Zduńskowolski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Szadkowska 6c, 98-220 Zduńska Wola

Termin: 4 października i 5 października (godz. 9.00-17.00)

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Mieszkańcy i/lub przedstawiciele instytucji z 7 powiatów woj. łódzkiego: zduńskowolskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, łaskiego, tomaszowskiego, rawskiego i opoczyńskiego, w tym:

 1. przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych) – w szczególności członkowie zarządów oraz osoby zajmujące się pozyskiwaniem środków i księgowością w organizacjach,
 2. osoby zainteresowane założeniem podmiotu ekonomii społecznej,
 3. pracownicy samorządowych, w szczególności osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami.

Skrócony program szkolenia „Jak zdobyć dotację? O sztuce pisania dobrych projektów” – 04.10.2018:

 • W jaki sposób organizacja może ubiegać się o dotacje?
 • Projekt a wniosek o dotację – czy to to samo?
 • Co to jest projekt? – główne założenia
 • Analiza potrzeb we wniosku
 • Formularz wniosku – krok po kroku
 • Budżet – od czego zacząć i jak to skalkulować
 • Ryzyko projektowe

Skrócony program szkolenia „Jak rozliczyć dotację? O sztuce skutecznego rozliczania” – 05.10.2018:

 • Obowiązki związane z realizacją zadania ze środków publicznych
 • Zmiany do wniosku po podpisaniu umowy (zmiany merytoryczne i w budżecie)
 • Obowiązki informacyjne w związku z realizacja dotacji
 • Obowiązki dokumentacyjne – merytoryczne
 • Obowiązki dokumentacyjne – finansowe
 • Wyodrębniona księgowość – co to właściwie znaczy?
 • Przewidywane zmiany w formularzach – plany na 2018 (wzór oferty, umowy i sprawozdania)

Szczegółowy program szkoleń (pdf)

Jaki jest cel szkoleń?

Poznanie przez uczestników podstawowych zasad przygotowywania projektów i pisania wniosków o dotacje.

Co zyskasz uczestnicząc w szkoleniu?

 • praktyczną wiedzę z zakresu wypełniania formularzy wniosków i rozliczania projektów,
 • rzetelne i kompleksowe informacje na temat zasad konstruowania harmonogramu i budżetu,
 • możliwość nawiązania kontaktów z doświadczonymi doradcami z obszaru zarządzania projektami, księgowości, podatków i uzyskania dalszego, zindywidualizowanego wsparcia od zespołu Centrum KLUCZ.

Szkolenie poprowadzi:

Dorota PieńkowskaDorota Pieńkowska – od 1995 roku związana z sektorem pozarządowym. Kieruje Funduszem PAFPIO, udzielającym pożyczek organizacjom non-profit i podmiotom ekonomii społecznej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy trenerskiej oraz doradczej na rzecz organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych. Główne obszary tematyczne jej szkoleń to: zarządzanie finansami, przedsiębiorczość w sektorze non-profit, fundraising, zarządzanie projektami, budowanie wizerunku organizacji, wystąpienia publiczne. Członek-założyciel Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

Jak się zgłosić na szkolenia?

Jak zdobyć dotację? O sztuce pisania dobrych projektów – wypełnij formularz zgłoszeniowy (doc)

Jak rozliczyć dotację? O sztuce skutecznego rozliczania – wypełnij formularz zgłoszeniowy (doc)

Aby się zgłosić, należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy i:

 1. zeskanowany/sfotografowany przesłać na adres e-mail justyna.matusiak@instytut.lodz.pl lub
 2. wysłać pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź lub
 3. złożyć osobiście w biurze INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 lub
 4. przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

Uwaga: Można zgłosić się na jedno bądź dwa szkolenia. W przypadku chęci udziału w obu szkoleniach należy przesłać dwa formularze zgłoszeniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 września 2018 r.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.

kontakt

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Justyna Matusiak: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 254, 42 630 17 49

 

Ważne: Nie zapewniamy Uczestnikom noclegu. Każdy Uczestnik otrzyma wyżywienie w czasie szkolenia (całodzienną przerwę kawową oraz lunch) – złożenie podpisu na liście obecności jest jednoznaczne z potwierdzeniem skorzystania z cateringu i odbioru materiałów szkoleniowych. Uczestnik może liczyć na częściowy zwrot kosztów dojazdu.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną