Trwa ostatni nabór do projektu na jednoosobowe działalności gospodarcze

Trwa ostatni, V nabór do projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”. Wszyscy, którzy do tej pory wahali się czy złożyć dokumenty, mają ostatnią szansę na złożenie niezbędnych dokumentów. Nabór trwa w dniach 12.09- 29.09.2022.

Kto może się ubiegać o dotację?

Osoby do 29 roku życia (nie ukończone 30 lat) zamieszkujące na terenie województwa łódzkiego, które są:

  • osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy lub biernymi zawodowo osobami z niepełnosprawnością;osobami, którym po 01.03.2020 nie zostało odnowione zatrudnienie na umowę krótkoterminową/umowę zlecenie/ umowę o dzieło;osobami o niskich kwalifikacjach;które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. z powodu skutków gospodarczych związanych z pandemią koronawirusa.

Wejdź na stronę projektową.

Zajrzyj do dokumentacji projektowej.

Dokumenty można składać:

  • drogą pocztową na adres

Instytut Spraw Obywatelskich
ul. Pomorska 40,
91-408 Łódź

  • elektronicznie na adres dotacje@instytut.lodz.pl (wymagane podpisanie dokumentów podpisem elektronicznym)osobiście, w siedzibie Instytutu Spraw Obywatelskich, w godzinach pracy biura projektu tj. pon., śr. 10:00 – 18:00, wt., czw. pt. 8:00 – 16:00.

Nabór potrwa od 12.09. do 23.09.2022 r.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną