Trwają konsultacje Programu „Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne” na lata 2023-2025

Do 27 marca trwają konsultacje społeczne Programu „Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne” na lata 2023-2025. W

Program „Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne”

W ramach Programu przewidziano możliwość sfinansowania bieżących kosztów działalności organizacji w 3 kategoriach:

  1. dofinansowanie wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnianych na co najmniej 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę/ spółdzielczej umowy o pracę: maksymalna kwota dofinansowania na 1 pracownika na miesiąc to 1.200,00 zł. Możliwe będzie finansowanie wydatków ponoszonych od momentu ogłoszenia naboru w Programie do 31.12.2023 r.,
  2. dofinansowanie do kosztów bieżących (poza kosztami płacowymi): maksymalna kwota dofinansowania to 50.000,00 zł,
  3. wsparcie działań reintegracyjnych dla pracowników z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym: maksymalna kwota dofinansowania to 36.000,00 zł, przy czym na maksymalnie 12.000,00 zł na jednego pracownika.

Łączna alokacja planowana na 2023 r. to 22 mln zł.

Podmiot, aby otrzymać wsparcie musi posiadać status przedsiębiorstwa społecznego przyznany przez wojewodę na podstawie ustawy o ekonomii społecznej. Podmiot nieposiadający takiego statusu będzie mógł złożyć wniosek w naborze, ale podpisanie umowy o dofinansowanie będzie warunkowanie uzyskaniem tego statusu w określonym czasie.

Przeczytaj więcej o statusie przedsiębiorstwa społecznego: Status przedsiębiorstwa społecznego na bazie ustawy o ekonomii społecznej

Należy mieć na uwadze, że powyższe założenia mogą ulec niewielkim zmianom po zakończeniu procesu konsultacji społecznych.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach: Konsultacje programu Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną