Trwają konsultacje projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

1 lipca do konsultacji społecznych przekazany został projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych wraz z uzasadnieniem i OSR.

Celem zaproponowanych rozwiązań jest ustanowienie jednolitych zasad składania sprawozdań finansowych i merytorycznych przez organizacje pozarządowe, w tym organizacje pożytku publicznego.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 16 sierpnia 2021 r. [UWAGA: termin konsultacji został wydłużony] na adres: konsultacje_DOB@kprm.gov.pl, w tym również w wersji edytowalnej.

Zapoznaj się z projektem ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR.

My nad swoimi uwagami również pracujemy – z pewnością je tutaj udostępnimy.

Uwagi Centrum KLUCZ do projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

Zapoznaj się z komentarzami do projektu ustawy:

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

Sprawozdawczość organizacji pozarządowych – poznajemy projekt ustawy. Część 1

Podział organizacji i ich obowiązki. Sprawozdawczość organizacji pozarządowych – poznajemy projekt. Część 2

Jedna baza sprawozdań. Sprawozdawczość organizacji pozarządowych – poznajemy projekt. Część 3

UEPIK dla OPP. Sprawozdawczość organizacji pozarządowych – poznajemy projekt. Część 4

Kontrola. Sprawozdawczość organizacji pozarządowych – poznajemy projekt. Część 5

Informacja o źródłach przychodów. Sprawozdawczość organizacji pozarządowych – poznajemy projekt. Część 6

Prostsza sprawozdawczość? Słabo przygotowany i nieprzemyślany projekt nie przyniesie oczekiwanego efektu [komentarz]

Opiniowanie projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych – edytowalny formularz, w którym uwagi całego sektora zbiera #prosteNGO. Uwagi i opinie będą stanowiły wkład merytoryczny do opinii Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych przesłanej do Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną