Uczestniczyliśmy w posiedzeniu Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

29 maja 2017 roku wzięliśmy udział w posiedzeniu Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w woj. łódzkim.

Podczas posiedzenia podpisaliśmy  porozumienia o współpracy partnerskiej na rzecz ekonomii społecznej pomiędzy Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi a Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej (Centrum OPUS, Instytutem Spraw Obywatelskich i Stowarzyszeniem Ja-Ty-My). Celem podpisanego  porozumienia jest współdziałanie w zakresie m.in. rozwiązywania problemów społecznych, zmniejszania marginalizacji społecznej, inicjowania i rozwijania współpracy międzysektorowej co przyczyni się do rozwoju ekonomii społecznej na terenie woj. łódzkiego.

Zebrani jednogłośnie przyjęli uchwałę Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim, powołującą Zespół Interdyscyplinarny ds. współpracy sektora biznesu, przedstawicieli nauki z Podmiotami Ekonomii Społecznej.

Podczas Komitetu Tomasza Schimanek dokonał prezentacji działań projektu Fundacji Idea Rozwoju, we współpracy z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych oraz Stowarzyszeniem STOP pt. Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej w Działaniu 2.9 POWER Rozwój ekonomii społecznej, dedykowanego instytucjom regionalnym, odpowiedzialnym za regionalną politykę rozwoju ekonomii społecznej.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną