Umiejętności, których przedsiębiorcy społeczni mogą się uczyć od ludzi biznesu

W raporcie „Wiedza warta miliony” podsumowującym program Społeczny StartUp realizowany wspólnie przez Ashokę z UniCredit Foundation oraz Bankiem Pekao S.A. przedsiębiorcy społeczni mogą znaleźć wskazówki, jak wykorzystać praktykę ludzi biznesu w działalności społecznej.  Projekt Społeczny StartUp nastawiony był na wspieranie potencjału biznesowego innowacyjnych przedsiębiorstw społecznych.

Umiejętność nr 1 – Mówić liczbami o liczbach

Przedsiębiorcy społeczni często nie mówią o swojej działalności w liczbach z dwóch powodów. Pierwszy to taki, ze trudno im przekładać społeczny, ludzki aspekt działalności na tabelki. Drugi to taki, że tych liczb nie znają.

Dlatego przedsiębiorcy społeczni powinni mierzyć efekty swoich działań aby wiedzieć, co mogą poprawić. Warto spojrzeć na narzędzia biznesowe i po modyfikacji zastosować je dla swoich potrzeb. W kwestii liczb niezwykle ważne jest  planowanie działań i realnych budżetów. Realny budżet to taki, który jesteśmy w stanie zrealizować i który przystaje do obranego przez przedsiębiorstwo modelu biznesowego.

Ważne jest, aby z liczbami dotyczącymi danego przedsięwzięcia zapoznali się pracujący nad nim ludzie. Po co? Żeby wiedzieli, czy ich działania są skuteczne. Dzięki temu zobaczą skalę swoich działań i pokażą ją innym z dumą.

Umiejętność nr 2 – Zrozumieć siłę relacji

Relacje pomiędzy przedsiębiorczością społeczną a biznesem obarczone są wieloma stereotypami. W efekcie dochodzi do postrzegania się obu stron jako roszczeniowych lub wyniosłych. Nie jest to najlepsza droga do osiągnięcia porozumienia.

W biznesie docenia się rolę rozmowy, wzajemnego rozumienia potrzeb oraz poszukiwanie obustronnych korzyści. Powinno to również dotyczyć relacji sektora społecznego i komercyjnego, dlatego tak ważne jest wypracowanie wspólnej płaszczyzny porozumienia. Relacja, w której żadna ze stron nie będzie czuła powodu do wyższości, jest najlepszym rozwiązaniem, które przyniesie korzyści i satysfakcje obu stronom.

Umiejętność nr 3 – Nie traktować siły lidera, jako niewyczerpywalnego źródła energii

Nie da się zaprzeczyć, że lider to osoba, która napędza działanie całej organizacji, pozyskuje pierwsze pieniądze czy zlecenia, rozkręca przedsięwzięcia. Często jednak robi to sama. Czasem po prostu nie ma pieniędzy, by zatrudnić pracowników, czasem brakuje jej czasu i energii  na stworzenie zespołu i zarządzanie nim.

Ważne jest, by liderzy przedsiębiorstw społecznych uczyli się zarządzania zespołem, skutecznej komunikacji w grupie oraz efektywnym gospodarowaniem wiedzą i energią członków zespołu – w tym także swoją.

Warto, by przedsiębiorcy społeczni – menedżerowie PS korzystali ze sprawdzonych przez biznes narzędzi, nie polegając wyłącznie na intuicji i wyczuciu.

Umiejętność nr 4 – Znaleźć czas na planowanie

Niekiedy przedsiębiorstwo społeczne dochodzi do momentu, w których wszyscy kręcą się w koło, nikt nic nie robi, bo jest tyle pracy, że nie wiadomo, od czego zacząć. Jak tego uniknąć? Warto część czasu poświęcić na planowanie i doskonalenie swoich umiejętności.

Chociaż ciężko jest oderwać się od „bieżączki”, to warto odejść od biurek, by pójść na szkolenie, czy zorganizować w zespole burzę mózgów. Dzięki temu przedsiębiorstwo może przygotować się strategicznie na nadchodzące zmiany przy niewielkim nakładzie środków.

Umiejętność nr 5 – Zaczynać dziesięciomilową podróż od jednego kroku

Okazuje, że to tym, co odróżnia społeczników od biznesmenów jest skłonność do podejmowania ryzyka. Przedsiębiorcy społeczni podejmują się wykonania zadań, o podjęciu których biznes nawet by nie myślał. Jednak gdy dochodzi do liczenia i planowania, zamiary okazują się zbyt ambitne wobec realiów. Dlaczego? Ktoś założył zbyt duży margines ryzyka, nie policzył, niewłaściwie zaplanował lub zrobił to zbyt szybko i w efekcie niedokładnie.

Warto więc, zanim wyruszy się w wielką podróż, pójść na krótki spacer 🙂 Nabywanie doświadczenia uchroni przedsiębiorców społecznych przed utratą pieniędzy, czasu i energii, włożonych w nierentowne przedsięwzięcie. Warto najpierw przetestować w małej skali swoje pomysły, zmierzyć ich efekty i zasięgnąć porady biznesu, czy nasz pomysł odniesie sukces.


Na podstawie: 5 umiejętności, których potrzebują przedsiębiorcy społeczni, a ludzie biznesu mogą im pomóc je zdobyć, Agata Stafiej-Bartosik Dyrektor Ashoki w Polsce.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną