Ochrona NGO przed wysokimi cenami prądu i ciepła

Ustawodawca wprowadził w ciągu ostatnich miesięcy 2 rozwiązania, które mogą ochronić organizacje pozarządowe przed wysokimi opłatami za ciepło oraz prąd. Poniżej opisujemy, na czym polegają oba rozwiązania, które dotyczą wsparcia finansowego dla NGO w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną lub ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego.

Artykuł został zaktualizowany 08.03.2023 r.

Ochrona przed wysokimi cenami energii elektrycznej

2 listopada 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Organizacje pozarządowe (w tym spółdzielnie socjalne), chcąc skorzystać z ceny maksymalnej za prąd, będą musiały składać specjalne oświadczenia do końca listopada 2022 r.

W skrócie: na czym polega pomoc?

  • Ustawa wymienia liczne rodzaje i grupy podmiotów, które mogą korzystać z tzw. maksymalnej ceny prądu. Cena ta jest ustalona w ustawie. Cena Maksymalna będzie z założenia korzystniejsza dla płacącego niż ceny rynkowe, przed którymi właśnie ustawa ma chronić wybrane podmioty.
  • Do 31 grudnia 2023 r. cena energii elektrycznej dla podmiotów uprawnionych niebędących gospodarstwami domowymi będzie nie wyższa niż 785 zł za MWh (cena nie zawiera VAT i podatku akcyzowego).
  • Ustawa zalicza organizacje pozarządowe (a także inne podmioty przez NGO prowadzone) do odbiorców uprawnionych, którzy płacą cenę maksymalną. Żeby płacić taką cenę należy złożyć oświadczenie.
  • Oświadczenie należy złożyć do 30 listopada 2022 r. Cena maksymalna będzie obowiązywać od 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
  • Oświadczenie należy złożyć na wzorze będącym załącznikiem do rozporządzenia do w/w ustawy.

Przeczytaj więcej:

Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

NGO-sy zapłacą mniej za prąd, jeśli zdążą z oświadczeniami do końca listopada

Przykład wypełnienia oświadczenia

Maksymalna cena prądu 2023 r. – informacje ze strony PGE


Ochrona przed wysokimi cenami ogrzewania

Ochronę przed wysokimi cenami za ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody reguluje Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Jej działania są kierowane m.in. do „podmiotów wrażliwych”, a wśród nich do organizacji pozarządowych.

W skrócie: na czym polega pomoc?

  • Organizacje pozarządowe zapłacą mniej za ciepło, korzystając ze średniej ceny – muszą jednak złożyć oświadczenie.
  • Organizacje pozarządowe mogą też skorzystać z dodatku dla podmiotów wrażliwych – o dodatek muszą złożyć wniosek.
  • Średnia cena ciepła zostaje ograniczona do średniej ceny wytwarzanego ciepła wynoszącej w kwotach netto: dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy – 150,95 zł/GJ, dla pozostałych źródeł – 103,82 zł/GJ.
  • Ustawa przewiduje dwa rodzaje działań ochronnych: stosowanie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą (w przypadku zewnętrznego dostawcy ciepła – wnioski można składać na bieżąco, cena obowiązuje od kolejnego miesiąca po złożeniu wniosku), dodatek dla podmiotów wrażliwych (w przypadku posiadania własnego źródła ciepła – wniosek należy złożyć do 30 listopada 2022 r.).

WAŻNE: na początku marca 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Gwarantuje ona, że w trwającym sezonie grzewczym maksymalny wzrost cen nie może przekroczyć 40% ceny obowiązującej 30 września 2022. Oświadczenia w tej sprawie należy składać do dostawców ciepła do dn. 8 marca 2023 r. Złożenie oświadczenia spowoduje zwrot nadpłaty za rachunki za dostawę ciepła.

Wzór oświadczenia znajduje się w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw – dla organizacji pozarządowych stosuje się oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Przeczytaj więcej:

Czy NGO-sy zapłacą mniej za ciepło?

Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła


Chcesz skorzystać z ochrony przed wysokimi cenami za prąd i/lub ogrzewanie i potrzebujesz wsparcia w złożeniu dokumentów? Skontaktuj się z naszymi doradcami:

Dla organizacji pozarządowych z Łodzi, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzą aktywnie działalność odpłatną:

Dla organizacji pozarządowych z jednego z 7 powiatów województwa łódzkiego: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego:

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 642

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną