W TV Toya o działaniach Centrum KLUCZ

W sobotę, 2 września, byliśmy na Łódzkich Targach Ekonomii Społecznej. Była to okazja do spotkania z mieszkańcami Łodzi przy naszym stoisku i opowiedzenia im o KLUCZowych działaniach.

Częścią Targów była debata o stanie ekonomii społecznej w województwie łódzkim. Ośrodek Wsparcia Centrum KLUCZ reprezentowała Aleksandra Podkońska. Obok niej w debacie wzięli udział także.: Krzysztof Kwiatkowski (prezes Najwyżej Izby Kontroli), Tomasz Musielski (prezes Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne JA-TY-MY), Łukasz Waszak (prezes Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS), Piotr Pietrzak (reprezentant Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi), Agnieszka Niedźwiecka (prezes Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych), Dariusz Klimczak (Wicemarszałek Województwa Łódzkiego), Danuta Majdańska (prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków).

Aleksandra Podkońska opowiedziała o kompleksowym wsparciu, jakie w OWES Centrum KLUCZ oferujemy podmiotom ekonomii społecznej. Przytoczyła modelowy przykład organizacji – Fundacji Instytut Działań Edukacyjno-Terapeutycznych INERO, która korzystając z pełnego pakietu usług (indywidualne doradztwa, szkolenia, wizyta studyjna, coaching, projektowanie strony www oraz logotypu) wzmocniła swój potencjał i aktualnie utrzymuje 3 miejsca pracy z prowadzonej przez siebie działalności odpłatnej.

Aleksandra Podkońska podczas Targów udzieliła również wypowiedzi dla TV Toya. Opowiedziała o tym, jak pomagamy wystartować podmiotom ekonomii społecznej z ich działalnością – poprzez dotacje na tworzenie miejsc pracy, ale także udzielając eksperckich  porad i umożliwiając wzięcie udziału w szkoleniach prowadzonych przez trenerów – specjalistów ze swoich dziedzin.

Cały materiał video z łódzkich Targów Ekonomii Społecznej jest dostępny na stronie TV Toya.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną