Warsztat „Prawa autorskie w Twojej organizacji”

Zapraszamy na bezpłatny warsztat dla przedstawicieli organizacji pozarządowych „Prawa autorskie w Twojej organizacji”, który odbędzie się 20 października w godz. 11.00-14.00 (nastąpiła zmiana terminu z 17.10) w siedzibie INSPRO w Łodzi (ul. Pomorska 40).
Podczas warsztatu poznasz:

  • Treść prawa autorskiego: autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe;
  • Pojęcie tzw. „dozwolonego użytku”- zasady i zakres stosowania;
  • Pojęcie „prawo cytatu” i „prawo przedruku”- zasady i zakres stosowania
  • Pojęcie plagiatu; plagiat a inspiracja i dzieło zależne
  • Czas trwania autorskich praw majątkowych
  • Zasady przeniesienie praw autorskich (w drodze dziedziczenia- zasady,procedury; w drodze umowy: ogólne zasady dotyczące umowy, konstrukcja umowy, obligatoryjne i fakultatywne elementy umowy)
  • Zasady dotyczące umów o korzystanie z utworu (umowa licencyjna) – ogólne zasady dotyczące umowy, konstrukcja umowy, obligatoryjne i fakultatywne elementy umowy; Licencja Creative Commons konstruowanie umów
  • Ochronę autorskich praw osobistych i majątkowych- zakres odpowiedzialności z tytułu naruszenia, konsekwencje prawne
  • Prawną ochrona wizerunku – zasady, ustawowe wyłączenia; pobieranie zgody (w tym w zakresie wizerunku osoby małoletniej).
  • Odpowiedzialność karną z tytułu naruszeń.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, nazwa organizacji wraz z numerem KRS) na adres kontakt@instytut.lodz.pl z tytułem  „Prawa autorskie w Twojej organizacji”.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na warsztat.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną