Warsztat: Sprawozdawczość finansowa za 2019 rok

Początek roku to w każdej organizacji pozarządowej czas sprawozdawczości – w tym tej najważniejszej – finansowej. Do 31 marca każda organizacja musi sporządzić sprawozdanie finansowe. Przy okazji prac nad nim pojawiają się pytania, a każdy kolejny rok przynosi zmiany w prawie. Jak się w tym odnaleźć – dowiesz się na bezpłatnym warsztacie Sprawozdawczość finansowa za 2019 rok. 

W związku z dużym zainteresowaniem warsztatem będzie on ponownie zorganizowany w terminie 7 marca 2020 (sobota) w godz. 9.00-12.00. 

Gdzie: biuro Instytutu Spraw Obywatelskich, ul. Pomorska 40, sala warsztatowa na I półpiętrze.

Jak się zgłosić na warsztat?

Na zgłoszenia czekamy do 4 marca. Aby się zgłosić należy przesłać wiadomość e-mail, w tytule wpisując Warsztat: Sprawozdawczość finansowa za 2019 rok, a w treści imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz nazwę i nr KRS reprezentowanego podmiotu. Można się również zgłaszać telefonicznie.

kontakt

Podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców): Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281 | 42 630 17 49.

Podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim: Justyna Matusiak e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 254 | 42 630 17 49.

 


Kiedy: 8 lutego 2020 r. (sobota), godz. 9.00-13.00

Gdzie: biuro Instytutu Spraw Obywatelskich, ul. Pomorska 40, sala warsztatowa na I półpiętrze.

Dlaczego warto być z nami?

W ramach warsztatu uzyskasz niezbędną wiedzę, ułatwiająca przygotowanie sprawozdania finansowego w 2019 w podmiotach ekonomii społecznej.

Na warsztacie omówione zostaną najważniejsze zmiany w rachunkowości fundacji, stowarzyszeń, spółek z o.o. not for profit oraz spółdzielni socjalnej, w tym istota tworzenia rachunku zysków i strat, bilansu oraz innych dokumentów. Przedstawione zostaną istotne zmiany w zakresie prawa podatkowego oraz rozliczenia CIT.

Program warsztatu:

  1. Rachunkowość organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnej.

Ustalenie przychodów, kosztów i wyniku finansowego na działalności nieodpłatnej, odpłatanej i gospodarczej – wyodrębnienie niezbędne do stworzenia nowego sprawozdania finansowego.

  1. Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Zasady przygotowania sprawozdania finansowego na bazie załącznika nr 1, 4 (dla spółdzielni socjalnych, sp. z o.o.) oraz 6 (fundacji, stowarzyszeń) do ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe a rozliczenie CIT.

  1. Zmiany w podatkach w rozliczeniach CIT. 

Biała lista podatników.
Podzielona płatność.
Split payment od 1 stycznia 2020.
Rozliczenie CIT podmiotów ekonomii społecznej.

Warsztat poprowadzi

Justyna BartosiewiczJustyna Janota – absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”, w 2017 studia podyplomowe „Profesjonalna akademia coachingu” oraz w 2019 studia podyplomowe „Doradca biznesowy”.

Justyna Janota, jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w1 obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014 – 2020.

Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej.

Trener, wykładowca i doradca.

Jest prezesem Fundacji, Spółdzielni Socjalnej oraz Sp. z o.o., posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Jak się zgłosić na warsztat?

Na zgłoszenia czekamy do 5 lutego. Aby się zgłosić należy przesłać wiadomość e-mail, w tytule wpisując Warsztat: Sprawozdawczość finansowa za 2019 rok, a w treści imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz nazwę i nr KRS reprezentowanego podmiotu. Można się również zgłaszać telefonicznie.

kontakt

Podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców): Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281 | 42 630 17 49.

Podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim: Justyna Matusiak e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 254 | 42 630 17 49.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną