Warsztaty biznesowe dla Twojej organizacji

Czym jest „stabilna organizacja”? Dla nas to taka, która ma uporządkowane dokumenty i rozwija się z głową. Dlatego na koniec marca przygotowaliśmy warsztaty biznesowe, które usprawnią działanie Twojej organizacji i pomogą jej uzyskać stabilność.

Obowiązkowa dokumentacja w organizacji

Termin I: 30.03.2017 r. (czwartek), godz. 9-12, Szadek, Urząd Gminy w Szadku, ul. Warszawska 3

Termin II: 31.03.217 r. (piątek), godz. 9-12, Łódź, ul. Pomorska 40

 1. Dokumentacja podstawowa: statut, uchwały, protokoły
 2. Dokumentacja rachunkowa: polityka rachunkowości, dowody księgowe, roczne sprawozdanie finansowe
 3. Dokumentacja pracownicza: regulamin pracy, regulamin wynagradzania, akta osobowe pracowników, umowy wolontariackie, dokumentacja związana z powierzeniem mienia materialnego pracownikom
 4. Pozostała dokumentacja: księga uchwał, rejestr umów, instrukcja obiegu dokumentów

Pozyskiwanie funduszy – czyli o budowaniu stabilnej organizacji

30.03.2017 r. (czwartek), godz. 13.30-17.30, Łódź, ul. Pomorska 40

 1. Źródła finansowania PES – przegląd
 2. Działalność statutowa – możliwe kierunki pozyskiwania funduszy
 3. Działalność nieodpłatna (dotacje – gdzie/ jak szukać, co jest ważne z punktu widzenia osoby czytającej wniosek; przegląd typów instytucji grantodawczych; darowizny – czyli o budowaniu długotrwałej relacji z darczyńcą, inne: składki, zbiórki publiczne; 1% – mocne i słabe strony);
 4. Działalność odpłatna – na co warto zwrócić uwagę
 5. Działalność gospodarcza – wewnątrz na zewnątrz organizacji – za i przeciw
 6. Skąd wiedzieć, ile mi brakuje i gdzie mogę szukać, czyli o korzyściach z planowania finansowego

Rozwijanie działalności gospodarczej w PES, czyli jak zarabiać z głową

31.03.2017 r. (piątek), godz. 14-17, Tomaszów Mazowiecki, Dom Harcerza, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34

 1. Biznes – czynniki sukcesu, czyli dlaczego jedni odnoszą sukces, a inni nie
 2. Przygotowanie do prowadzenia sprzedaży w podmiocie ekonomii społecznej: zasoby organizacji; pomysł na biznes
 3. Model biznesowy w PES – czy to możliwe?, czyli jak sprawdzić, czy mój pomysł ma szanse powodzenia
 4. Jest pomysł – co dalej?, czyli kilka słów o strategii marketingowej
 5. Ryzyko – pomyślmy o nim zawczasu

Warsztaty poprowadzi

Dorota Pieńkowska – związana z sektorem pozarządowym od 1995 roku. Obecnie kieruje Funduszem PAFPIO, udzielającym pożyczek organizacjom non-profit i podmiotom ekonomii społecznej. W Funduszu PAFPIO zajmuje się zarówno oceną zdolności kredytowej podmiotów aplikujących o pożyczki, jak i monitoringiem pożyczek oraz – ewentualnie – windykacją.
Od 2001 r. jest członkiem Zarządu Fundacji dla Polski, wspierającej rozwój filantropii w Polsce, a od 2004 roku także członkiem Zarządu Stowarzyszenia BORIS.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy trenerskiej oraz doradczej na rzecz organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych. Główne obszary tematyczne jej szkoleń to: zarządzanie finansami, przedsiębiorczość w sektorze non-profit, fundraising, zarządzanie projektami, budowanie wizerunku organizacji, wystąpienia publiczne. Członek-założyciel Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.


Aby zgłosić się na warsztaty, należy wypełnić krótki formularz. Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na warsztat. Państwa obecność będziemy potwierdzać drogą e-mailową.


Nie możesz uczestniczyć w warsztacie w żadnym z podanych terminów? Skontaktuj się z nami – umówimy Cię na indywidualne spotkanie z naszym doradcą:

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 281 

Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl | tel. 519 300 647

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną