Webinary o księgowości i podatkach

Zapraszamy na cykl 4 webinarów dot. księgowości i podatków. Sprawdź, kiedy się spotykamy i o czym będzie mowa. Spotykamy się w podanych przy tematach terminach, zawsze w godz. 16.00-19.00. Webinary będą odbywać się na platformie zoom.

Aspekty podatkowe dla kadry zarządzającej

Termin: 09.10.2023 (poniedziałek), godz. 16.00-19.00

O czym będzie mowa?

 • Opodatkowanie PES/PS podatkiem dochodowym od osób prawych. Kiedy musimy zapłacić CIT? 
 • Warunki konieczne do zastosowania ewentualnych zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych. 
 • Obowiązki i odpowiedzialność Zarządu własnym majątkiem w podatku dochodowym od osób prawnych. 

Księgowość dla kadry zarządzającej – jak rozmawiać z księgowością?

Termin: 17.11.2023 (piątek), godz. 16.00-19.00

 • Obowiązki i odpowiedzialność Zarządu w zakresie prowadzenia rachunkowości.
 • Opisywanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Tworzenie dokumentacji księgowej na przykładzie Ewidencji przychodów nierejestrowanych oraz raportów kasowych.   

Zbiórki publiczne – jak zacząć, jak rozliczyć?

Termin: 28.11.2023 r. (wtorek), godz. 16.00-19.00

 • Zgłoszenie zbiórki publicznej.
 • Sprawozdania z zebranych środków pieniężnych i rzeczowych.
 • Rozliczenie ostateczne zbiórki – terminy i obowiązki.    

Krajowy System eFaktur (KSeF)- nowy obowiązek wystawiania faktur. Przygotowanie do sprawozdania finansowego za 2023 r.

Termin: 14.12 (czwartek), godz. 16.00-19.00

 • Co to jest KSeF,  terminy wejścia przepisów, wykorzystanie KSeF w księgowości.
 • Obowiązki sprawozdawcze dla PES/PS.
 • Przygotowanie dokumentacji do zamknięcia roku księgowego.

Webinary poprowadzi Justyna Janota

Justyna Janota

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”. Jest prezesem dwóch fundacji oraz dwóch spółek. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim działalnością podmiotów ekonomii społecznej z ujęciu prawnym, rachunkowym i podatkowym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Justyna Janota, jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020. Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej. Trener, wykładowca i doradca.

Jak się zapisać?

Aby dołączyć do spotkania należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej na dzień przed datą webinaru.

Przed zarejestrowaniem na wydarzenie zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną:

WAŻNE: wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznacznie z automatycznym dopisaniem do listy uczestników. Zgłoszenia będą weryfikowane i zatwierdzane przez organizatora w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia.

Udział w webinarach jest bezpłatny.

Więcej informacji udziela:

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną