Weź udział w panelu: 1% CIT dla organizacji pożytku publicznego

Zapraszamy do udziału w panelu „1% CIT dla organizacji pożytku publicznego”, który odbędzie się podczas tegorocznego Europejskiego Forum Gospodarczego 27 października 2021 r., w godzinach 12.15-13.15. Debata odbędzie się w Hotelu Andels w Łodzi. Możliwe uczestnictwo na żywo lub online.

Od ponad 17 lat indywidualni podatnicy mogą przekazywać 1% ze swoich podatków na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Takie narzędzie wsparcia organizacji pozarządowych znamy i coraz chętniej z niego korzystamy. A gdyby taką samą możliwość stworzyć przedsiębiorcom? Polska byłaby drugim po Słowacji krajem, który wprowadzi to rozwiązanie – podobnie jak kiedyś wprowadziliśmy 1% PIT na wzór węgierski. Podczas panelu porozmawiamy o:

  • Czy taki mechanizm wsparcia jest w ogóle potrzebny?
  • Czy może być realnym narzędziem budowania współpracy międzysektorowej, zaufania wśród lokalnych społeczności?
  • Korzyściach i ryzykach płynących z takiego rozwiązaniach.

Wprowadzenie mechanizmu jednego procenta z podatku CIT będzie ważnym narzędziem wsparcia organizacji obywatelskich. By tak się stało, potrzeba rzeczowej dyskusji i uzgodnionego stanowiska międzysektorowego, które wprowadzi „bezpieczniki” pozwalające uniknąć wypaczeń obecnego mechanizmu. Czas na mechanizm, który będzie budował siłę całego sektora. Czas na 1% podatku od firm dla organizacji pożytku publicznego.

Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie.

efg 2021

PANEL „1% PODATKU OD FIRM DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO”

TERMIN: 27 października 2021 r., godz. 12.15-13.15

PARTNER MERYTORYCZNY: Instytut Spraw Obywatelskich

Prelegenci:

  1. Piotr Gliński* – Wicepremier, Przewodniczący Komitetu ds. pożytku publicznego
  2. Lech Pilawski – Doradca Prezydent w Konfederacji Lewiatan.
  3. Jakub Wygnański – Prezes Fundacji Stocznia
  4. Janusz Król – redaktor naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota
  5. Ilona Pietrzak – Wiceprezes Instytutu Spraw Obywatelskich (moderator)

* w trakcie potwierdzenia

Informacje o prelegentach:

Piotr Gliński – Wicepremier, Przewodniczący Komitetu ds. pożytku publicznego

glinski

Polski socjolog, polityk i nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych. Od 2015 poseł na Sejm VIII i IX kadencji, od 2015 wiceprezes Rady Ministrów, w latach 2015–2020 minister kultury i dziedzictwa narodowego, następnie od 2020 minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, od 2017 przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, od 2019 przewodniczący Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Lech Pilawski – Doradca Prezydent w Konfederacji Lewiatan.

pilawski

W latach 1999-2018 Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan. Z wykształcenia fizyk, z zawodu dziennikarz, autor wielu tekstów i raportów dotyczących gospodarki okresu transformacji, od 1996 roku związany z organizacjami przedsiębiorców i pracodawców – najpierw z Polską Radą Biznesu, a od 1999 roku z Konfederacją Lewiatan. Współorganizował prace grupy roboczej Konfederacji „Kultura i biznes”, wspierał powstanie Unii Teatrów (związku pracodawców), która jest członkiem Lewiatana.

Jakub Wygnański – Prezes Fundacji Stocznia

wygnanski

Socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Uniwersytetu Yale. Działacz opozycji demokratycznej w latach 80. Jeden z animatorów ruchu organizacji pozarządowych w Polsce od początku lat 90. Współtwórca m.in. Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych. Badacz społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i filantropii. Założyciel i Prezes Zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA. Współtwórca Funduszu Obywatelskiego.

Janusz Król – redaktor naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota

krol

Wydawca, dziennikarz, samorządowiec. W latach 1990 – 1997 radny i  burmistrz w małym miasteczku na pograniczu Lubelszczyzny i Mazowsza. W okresie 1997 – 1998 uczestniczył w pracach nad przygotowaniem i wdrożeniem drugiego etapu reformy samorządowej. Prezes Municipium SA, wydawcy najbardziej opiniotwórczego dla samorządów Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz czasopism „Wspólnota Mieszkaniowa” i „Pracownik Samorządowy”.

Ilona Pietrzak – Wiceprezes Instytutu Spraw Obywatelskich (moderator)

pietrzak

Od 12 lat związana z sektorem społecznym. Wiceprezes Instytutu Spraw Obywatelskich, w którym dba o tworzenie kampanii łączących przekaz merytoryczny z budowaniem silnej i niezależnej organizacji. Kierownik merytoryczny kampanii 1% od firm. Trener i doradca w zakresie zarządzania, ekonomii społecznej oraz fundraisingu. Przedsiębiorca społeczny.

Zapraszamy do udziału!

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną