Weź udział w Regionalnym Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej

30 listopada 2018 r. w Łodzi odbędzie się kolejne Regionalne Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej. W tym roku będzie odbywać się pod hasłem Co z tą rewitalizacją społeczną? Organizatorem wydarzenia jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej.

Co?: Regionalne Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej

Kiedy?: 30 listopada 2018 r., godz. 9.30-16.00

Gdzie?: Instytut Europejski, ul. Piotrkowska 262/264, Łódź

Spotkanie będzie w tym roku poświęcone udziałowi ekonomii społecznej w rewitalizacji społecznej. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej Zielone Pabianice, która powstała przy wsparciu Centrum KLUCZ.

Podczas Forum zostaną wręczone certyfikaty Znaku Zakup Prospołeczny. W 2017 roku takie certyfikaty otrzymały 3 ze wspieranych przez nas podmiotów:

  • Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca”,
  • Zakład Aktywności Zawodowej w Rawie Mazowieckiej,
  • Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Piękny Świat”.

Podczas Forum będziecie również mogli odwiedzić stoisko Centrum KLUCZ i porozmawiać z naszymi doradcami. Do zobaczenia!

>>Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej<<


Zobacz, jak wyglądały poprzednie edycje Forum:

Forum PES w 2016 r.

Forum PES w 2017 r. 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną