Weź udział w regionalnym spotkaniu Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego

23 marca w Łodzi odbędzie się regionalne spotkanie członków Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego. Udział mogą wziąć w nim również przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz osoby zainteresowane rozwojem przedsiębiorczości społecznej.

Kiedy i gdzie?

23.03.2018 r., godz. 9.30 – 14.30, Łódź, Instytut Europejski w Łodzi, ul. Piotrkowska 262/264

Organizatorem spotkania jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Skrócony program spotkania

9.30 – 10.00 – Rejestracja uczestników

10.00 – 12.00 –  I część

  • Informacja o aktualnych działaniach programowych  i legislacyjnych w obszarze ekonomii społecznej –  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  • Podsumowanie projektu koordynacyjnego dotyczącego ekonomii społecznej w województwie łódzkim, a także omówienie założeń do przyszłego projektu – Pani Anna Mroczek Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej Łodzi.
  • Podsumowanie dotychczasowych projektów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, a także prezentacja nowej oferty Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej dla podmiotów i otoczenia ekonomii społecznej w województwie łódzkim – Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działające w woj. łódzkim (OWES prowadzony przez Centrum OPUS, OWES Centrum KLUCZ prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich, OWES prowadzony przez Stowarzyszenie „Ja-Ty-My”).

11.40 – 12.00 – Przerwa kawowa

12.00 – 14.00 –  II część

  • Prezentacja raportu „Stan ekonomii społecznej w województwie łódzkim w  roku  2017″ –  Pan Artur Kotliński
  • Omówienie nowelizacji ustawy o spółdzielniach  socjalnych – Pan Zbigniew Prałat – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
  • Dyskusja z udziałem uczestników spotkania
  • Podsumowanie i zakończenie spotkania

14.00 – Obiad


Aby się zgłosić na spotkanie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres rekrutacja.es@rcpslodz.pl do dn. 13 marca 2018 r. do godz. 12.00. 

 

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną