Wiosna w Łódzkim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czujecie już wiosnę? U nas oznacza ona mnóstwo nowych działań dla organizacji z Łodzi. Sprawdź, co ciekawego szykujemy dla Ciebie i Twojej organizacji.

Wsparcie w uzyskaniu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Do 29 marca 2019 r. przedsiębiorstwa społeczne oraz samorządy mogą ubiegać się o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Przyznanie Znaku ma na celu wyróżnienie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem, oraz samorządów, które w sposób szczególny wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Sprawdź, jak uzyskać Znak Jakości ESiS

Podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców) zapraszamy do kontaktu z doradcą: Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281 | 42 630 17 49.


Bezpłatny warsztat „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa, że podmiotami zobowiązanymi do stosowania jej przepisów są fundacje i stowarzyszenia przyjmujące płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 EUR.

Wśród obowiązków nakładanych przez ustawę znajduje się m.in. zapewnienie pracownikowi odpowiedzialnemu w organizacji za przestrzeganie i stosowanie procedury bezpieczeństwa finansowego udziału w programach szkoleniowych dotyczących tych obowiązków.

Warsztat poprowadzi: Justyna Bartosiewicz

Kiedy: 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – 17:00

Organizator: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)

Przeczytaj więcej o warsztacie i zgłoś się


Szkolenie FUNDRAISING – budowanie niezależności finansowej w organizacji

Jak pozyskać i zatrzymać darczyńców indywidualnych? Jak pozyskiwać środki finansowe od darczyńców biznesowych? Jakie są narzędzia pracy fundraisera? Jakie są zasady skutecznego fundraisingu? Odpowiedzi na te i inne pytania otrzymasz na szkoleniu FUNDRAISING – budowanie niezależności finansowej w organizacji.

Szkolenie poprowadzi: Ilona Pietrzak

Kiedy: 30.03.2019 (sobota) w godzinach 10.00 – 17.00

Organizator: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grup nieformalnych planujących założenie organizacji pozarządowej lub  przedstawiciele istniejących organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej lub odpłatnej, z terenu miasta Łodzi.

Przeczytaj więcej o szkoleniu i zgłoś się


Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

W dn. 19-21 marca trwają rozmowy rekrutacyjne z przedsiębiorcami społecznymi, którzy złożyli formularze rekrutacyjne i planują stworzyć nowe miejsca pracy. Rozmowy pomogą wyłonić przedsiębiorców, którzy przystąpią do pisania biznesplanów. Planujemy, że umowy o dofinansowanie z autorami najlepszych przedsięwzięć podpiszemy w maju.

Sprawdź harmonogram tworzenia miejsc pracy 

Za tworzenie miejsc pracy jest odpowiedzialny nasz Partner, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną