Włączenie społeczne w Unii Europejskiej

6 maja 2019 r., z inicjatywy Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My, w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z Cristianem Rovira, prezesem European Confederation od Inclusive Enterpises (EuCIE, Europejska Konfederacja Przedsiębiorstw Włączających). 

EuCIE zrzesza organizacje z 4 krajów (Hiszpania, Francja, Niemcy, Belgia), które reprezentują interesy ponad 160 tys. pracowników pracujących w 3,7 tys. przedsiębiorstw włączających (inclusive enterprises). Przedsiębiorstwa włączające są w prawodawstwie tych 4 krajów specjalnym rodzajem przedsiębiorstw społecznych i ich głównym celem jest zatrudnianie osób z niepełnosprawnością.

Celem EuCIE jest wprowadzenie do dokumentów Unii Europejskiej zapisów wspierających zatrudnianie osób z niepełnosprawnością. Jak się okazuje, w prawodawstwie unijnym nie ma odpowiednich zapisów promujących zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami – są oni traktowani jak uczestnicy tradycyjnego rynku pracy. EuCIE chce to zmienić, a wizyta w Polsce służyła m.in. znalezieniu sojuszników w tej sprawie. Konfederacja planuje pozyskać wsparcie, by prowadzić działania lobbingowe w Parlamencie Europejskim związane ze strategią UE na lata 2020-2030.

Ponad 15% obywateli Unii Europejskiej to osoby z niepełnosprawnościami. EuCIE wskazuje, jak może działać system wspierający zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami:

  • państwowe wsparcie dla przedsiębiorstw włączających,
  • ulgi podatkowe i dotacje,
  • zwrot inwestycji w przedsiębiorstwo włączające w postaci opodatkowania pracowników i optymalizacji wydatków na wsparcie społeczne,
  • dobrobyt pracowników oparty na integracji i przyjaznym oraz stabilnym miejscu pracy.

Przeczytaj więcej o European Confederation od Inclusive Enterpises

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną