Wojna w Ukrainie – jak mogą pomóc organizacje pozarządowe?

Wojna w Ukrainie trwa od 24 lutego. W ciągu tych kilkunastu dni polskie społeczeństwo pokazało, że potrafi się zmobilizować i bezinteresownie pomagać sąsiadom, którzy w Polsce szukają schronienia przed rosyjskim atakiem. Aktywnie działają tez organizacje pozarządowe – nawet te, które na co dzień nie pracują na rzecz migrantów. Ale przed nami długi marsz – nie sprint. Dlatego istotności nabiera planowanie działań, koordynacja pomocy, komunikacja między organizacjami a instytucjami samorządowymi i rządowymi. Przygotowaliśmy przegląd inicjatyw, które wspierają działanie w sposób systemowy i długofalowy.

TEKST JEST NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANY. OSTATNIA AKTUALIZACJA 21.03.2022 R.

Pożyczka misyjna przeznaczona na pomoc dla osób, które uciekły z Ukrainy

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił pożyczkę misyjną w ramach pożyczki płynnościowej dla podmiotów ekonomii społecznej. Pożyczka może być przeznaczona na pomoc dla osób, które uciekły z Ukrainy (dla PES, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką) oraz na utworzenie miejsca pracy dla osoby z Ukrainy.

Zapoznaj się z zasadami korzystania z pożyczki misyjnej

Baza potrzeb aktualizowana przez Komitet ds. Pożytku Publicznego

Komitet ds. Pożytku Publicznego – w celu zapewnienia właściwego przepływu informacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a instytucjami koordynującymi w poszczególnych częściach Polski wsparcie dla uchodźców z Ukrainy – aktualizuje raz dziennie bazę aktualnych potrzeb w każdym województwie.

Sprawdź gdzie i jaka pomoc uchodźcom z Ukrainy jest potrzebna!

Organizujemy zbiórki, zbieramy darowizny i wpieramy Ukrainę. Pomoc dla NGO-sów w pytaniach i odpowiedziachN

Nie wszystkie organizacje pozarządowe działają na co dzień pomagając uchodźcom czy organizując wsparcie dla obszarów gdzie toczy się wojna. Dlatego część NGO-sów ma wątpliwości jak ma się zachować, kiedy pomaga w obszarze, który w normalnej sytuacji nie jest ich domeną. Portal ngo.pl przygotował odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania

Organizujemy zbiórki, zbieramy darowizny i wpieramy Ukrainę. Pomoc dla NGO-sów w pytaniach i odpowiedziach

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, podczas którego zaprezentuje wsparcie jakiego Samorząd Województwa Łódzkiego udzieli działaniom w zakresie pomocy na rzecz obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, znajdujących się na terenie województwa łódzkiego.
Spotkanie online odbędzie się w piątek 18.03. br. o godzinie 14:30. Przesyłamy link do wideokonferencji: https://lodzkie-events.webex.com/join/webex

Środki finansowe dla osób i organizacji pomagającym obywatelom Ukrainy

We wtorek (15 marca br.) premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie, które umożliwi wypłacanie świadczeń pieniężnych obywatelom pomagającym uchodźcom z Ukrainy. Polacy, którzy zapewniają Ukraińcom zakwaterowanie i wyżywienie mogą otrzymać 40 zł za osobę na każdy dzień.

Jeśli podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie jest  jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca, wojewoda ma prawo zdecydować o podniesieniu tej kwoty. Może nastąpić to również w przypadku, jeśli zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy zapewnione było przed dniem wejścia w życie ustawy.

Zapoznaj się z informacją i wzorem wniosku

Baza wolontariuszy w województwie łódzkim

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego tworzy bazę wolontariuszy, którzy chcą zaangażować się w pomoc uciekającym przed wojną mieszkańcom Ukrainy. Dzięki niej będziemy mogli szybko pomóc potrzebującym, którzy znajdą się w Łódzkiem.

Zgłoś się do pomocy

Rządowy portal #PomagamUkrainie

Rząd uruchomił mechanizm koordynacji pomocy humanitarnej, przy czym wsparcie przekazywane będzie m.in. z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i innych instytucji państwa, a także ze środków samorządowych, społecznych i prywatnych. Podmioty i instytucje angażujące się w pomoc osobom przyjeżdżającym z Ukrainy prosimy o zamieszczenie takiej informacji za pomocą formularza na stronie internetowej pomagamukrainie.gov.pl – dzięki takiemu zgłoszeniu proces koordynacji działań pomocowych będzie ułatwiony, a wsparcie udzielane w sposób najbardziej efektywny.

Zgłoszenie chęci pomocy do koordynatora w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim

Chęć niesienia pomocy warto zgłaszać do koordynatorów organizacji pozarządowych wyznaczonych przez wojewodów.

Poznaj koordynatorów z woj. łódzkiego

Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich: Priorytet 5 poszerzony o działania koordynacyjne

Uwzględniając obecną sytuację międzynarodową, a także oddolne zaangażowanie organizacji pozarządowych, gotowych nieść pomoc Ukrainie oraz obywatelom tego państwa przybywającym do Polski, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego Piotr Gliński zdecydował o uruchomieniu konkursu w Rządowym Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich Priorytet 5. Mogą wziąć w nim udział organizacje poszukujące środków m.in. na pokrycie wydatków związanych z koordynacją wolontariuszy pomagających uchodźcom czy też koordynującym pomoc naszym wschodnim sąsiadom.

Złóż wniosek

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny: możliwości finansowania działań na rzecz osób przybyłych z Ukrainy

7 marca (poniedziałek) w godzinach 11.00-12.00 odbędzie się webinarium dotyczące działań na rzecz osób przebywających w Polsce na skutek wojny w Ukrainie, możliwych do sfinansowania w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Nagranie webinarium z napisami będzie dostępne na stronie Programu (w zakładce „Biblioteka”) i na kanale Programu na YouTube.

Konkurs ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”

Pierwsza odsłona Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców przewidzianego na kolejne trzy lata. Celem programu jest aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców, którzy legalnie przebywają w Polsce, a którzy spotykają się z trudnościami z m.in. znalezieniem zatrudnienia, barierą językową i integracyjną w społeczeństwie. Oferty wraz z oświadczeniami i wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy złożyć w terminie do 21 marca 2022 r. do godz. 16:00

Złóż wniosek

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało specjalny projekt w związku z sytuacją na Ukrainie. Projekt ma stworzyć m.in. doraźną podstawę do legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce, a także ułatwić organizowanie pomocy. Ustawę przyjął Sejm 9 marca.

Przeczytaj analizę portalu ngo.pl

Zapoznaj się z tekstem ustawy

Specustawa o pomocy Ukrainie: najważniejsze uprawnienia obywateli Ukrainy

Wykorzystanie narzędzi Google w swoich działaniach

Organizacje, które aktualnie intensywnie angażują się w pomoc uchodźcom, mierzą się z ogromną liczbą wyzwań – również tych związanych z organizacją pracy i wykorzystania rozwiązań technologicznych oraz logistycznych.

W poradniku znajdziesz praktyczne wskazówki i narzędzia, które pomogą Ci sprawnie nieść pomoc najbardziej potrzebującym: 10 rad, które pomogą Twojej organizacji sprawnie nieść pomoc.

Realizacja zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów z pominięciem otwartego konkursu ofert

Realizacja zadania publicznego, którego celem jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

WAŻNE: termin składania ofert mija 15.03.2022 r.


Potrzebujesz pomocy w zaplanowaniu działań koordynacyjnych? Poszukujesz środków na zapewnienie wsparcia osobom z Ukrainy? Czujesz, że dopada Cię wypalenie społecznika (to się zdarza!). Skontaktuj się z naszymi doradcami – razem znajdziemy sposób, żeby ułatwić Ci pomaganie innym:

organizacje pozarządowe z Łodzi prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców): 

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

organizacje pozarządowe z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego:

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 642

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną