Wrześniowe warsztaty dla Twojej organizacji

We wrześniu zapraszamy przedstawicieli spółdzielni socjalnych oraz fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub odpłatną z Łodzi na bezpłatne doradztwa prawne:

„Odpowiedzialność prawna członków organów zarządzających w organizacjach pozarządowych”  15 września, godz. 15.00-17.00, Łódź

 • Podstawy prawne – wprowadzenie;
 • Status członka Zarządu w Fundacji i Stowarzyszeniu;
 • Odpowiedzialność z tytułu niedopełnienia obowiązków organizacji (sprawozdawczość, rachunkowość, zobowiązania publicznoprawne, audyt, prawo pracy, ochrona danych osobowych, zobowiązania wobec Generalnego Inspektora Informacji Finansowej);
 • Odpowiedzialność w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Odpowiedzialność finansowa członków Zarządu: subsydiarna, odszkodowawcza;
 • Odpowiedzialność karna: kategorie przestępstw.

„Biuletyn Informacji Publicznej w organizacji pozarządowej” 19 września, godz. 10.00-13.00, Łódź (warsztat został odwołany)

 • Jakie podmioty uprawnione są do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
 • Jak założyć Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
 • Jakie informacje powinny znajdować się w BIP-ie.

„Jak przygotować dobrą ofertę współpracy z samorządem” 27 września, godz. 13.00-16.00, Łódź

 • Poznasz tryby konkursowe i pozakonkursowe realizacji zadań publicznych – procedury, podstawowe zasady;
 • Dowiesz się czym są klauzule społeczne;
 • Poznasz podstawowe zasady stosowane w zamówieniach publicznych;
 • Dowiesz się czym jest zasada konkurencyjności;
 • Dowiesz się czym jest pomoc publiczna.

Zobacz też inne warsztaty dla Twojej organizacji.

Doradztwa prowadzi:
Angelika Pasek-Gilarska – od kilkunastu lat zaangażowana zawodowo w działalność organizacji pozarządowych na terenie całego kraju. Doradza, szkoli i zaprzyjaźnia się z fundacjami, stowarzyszeniami oraz spółdzielniami socjalnymi. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na Collegium Civitas. Obecnie studiuje w Szkole Głównej Handlowej na Akademii Spółek. Doświadczony trener. Ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych m.in dla organizacji pozarządowych oraz pracowników oświaty.

Wszystkie doradztwa odbędą się w siedzibie INSPRO przy ul. Pomorskiej 40 w Łodzi.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie maila na adres kontakt@instytut.lodz.pl z tytułem „doradztwo prawne”, w treści o podanie: imienia, nazwiska i nazwy organizacji wraz z numerem KRS. Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na warsztat.
Więcej informacji: pod numerem telefonu: 42 630 17 49 lub pod adresem mailowym: kontakt@instytut.lodz.pl

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną